Memoryal

Sè Cecelia Dignan, CSJ

Sè Cecilia Dignan, Sè Thomas Caritas, te fèt nan Brooklyn, New York, Helen ak Thomas Dignan, tou de natif natal nan Iland. Cecilia te grandi nan Holy Cross Parish, men te toujou yon ti pati nan kè li ki te fè pati Iland, jan ou ta ka sispèk lè ou tande seleksyon mizik yo nan litiji a.

Ofertory Hymn jodi a, "You Are the Center of My Life" kaptire nan chante sans nan lavi Celie a. Li te atire So Sen Jozèf depi tou piti, li te antre nan Novisya a touswit apre li te fin diplome nan Juniorate a. Li te fè yon bakaloreya nan Brooklyn College cum laude, e li te yon pwofesè ki gen anpil siksè e li te renmen anpil nan plizyè lekòl nou yo, tankou St. John the Evangelist, Immaculate Conception, ak Most Precious Blood. Nan tout devwa sa yo, li te pataje gwo lajwa li te genyen lè l te gen Bondye kòm sant lavi l. Youn nan sè nou yo, ki t ap anseye nan St Francis Prep, te di nou ke lè li ta mande elèv yo kiyès pwofesè lekòl gramè yo pi renmen, non ki te parèt pi souvan se Sè Thomas Caritas, epi pita Sè Cecilia Dignan. Sa se pi bèl toujou lè ou reyalize ke li te anseye elèv sa yo nan 2nd oswa 4th klas!

Yo dekri Celie kòm yon moun ki vrèman bon, yon moun ki entegrite e yon moun k ap bay swen ak lanmou. Li te pran swen manman l nan dènye ane li yo ak yon kè janti ak jenere, e nou tout konnen devosyon li pou Antoinette li renmen anpil. Jenerozite li te pwolonje tou nan travay volontè, epi yo te souvan wè li kòm yon travayè devwe nan Hampton Bays. Natirèlman, pandan y ap la, li jere yo gen anpil plezi ak kèk bon ri sou yon jwèt nan volebòl oswa nan pisin lan.

Jenerozite Celie a te pran plizyè fòm, e souvan li te voye ti nòt bay Maria Regina ak yon bèl chèk ki mete ladan l, ki deziyen kòm “pou dezi pou sè yo, ki gen ladan moun ki nan Ekip Swen Pastoral la.” Li te sipòte tou bèl travay Hour Children, atravè asistans finansye dirèk ak kontribisyon nan Thrift Shop la.

Celeie, nou di w mèsi paske w se ou, e paske w pataje tèt ou avèk nou ak yon kè jenere e janti. Ou te viv chak jou nan lavi ou ak lafwa ak konfyans nan Bondye renmen nou an, ak nan fidelite a misyon Kongregasyon nou an ak karis nan gwo lanmou pou Bondye ak frè parèy la san distenksyon. Kòm yon senbòl nan fidelite ou, kounye a mwen mete nou an Konstitisyon, dokiman ki gide nou nan lavi nou nan vokasyon nou an, nan men w.

Sè Cecelia Dignan, CSJ te mouri 21 mas 2021 nan 65yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: