Memoryal

Sè Eileen Gildea, CSJ

Eileen GildeaEileen Catherine Gildea te antre nan Sè Sen Jozèf yo nan dat 8 septanm 1954. Nan Resepsyon an, li te resevwa non Sè Mary Elias.

Ministè Eileen te nan edikasyon tou de kòm yon pwofesè lekòl primè ak answit yon direktè nan Holy Cross School, epi pita kòm yon asistan direktè nan Mary Louis Academy. Li te prepare pou ministè sa yo lè li te fè yon BA an Angle nan St. Joseph College, yon MA an Angle nan Brooklyn College ak Sètifikasyon nan Administrasyon ak Sipèvizyon nan St. John's University ak nan Fordham University.

Nou selebre lavi Eileen Gildea, yon sè fidèl ak fèm, yon Sè Saint Joseph pandan swasant ane. Lavi Eileen se temwen lavi yon relijye te pwomèt ki te jenere nan repons li anvè yon Bondye renmen. Antanke kongregasyon nou kwè nan pouvwa ak prezans Bondye k ap travay atravè yon linivè k ap evolye. Antanke fanm nan Legliz la nou angaje tèt nou nan misyon Jezi pou geri, rachte ak libere tout moun epi respekte tout kreyasyon an.

Fidèl ak angajman nou, nou fè efò pou nou viv lavi nou tou senpleman, nan lapriyè ak konpasyon. Nou fè sa ansanm nan kominote a pote kado endividyèl nou yo ak talan yo dwe pataje san gad dèyè kèlkeswa kote gen bezwen. Eileen te viv angajman sa a chak jou nan lavi li. Li te devwe nan kongregasyon an, li te ofri kado li yo pou patisipe nan tout rasanbleman nou yo, reyinyon yo e li te travay di nan chapit nou yo ak efò planifikasyon. Li te toujou prezan pou selebre avèk nou e li te figi kongregasyon nou an nan ministè edikasyon li nan pawas, nan lekòl segondè nou yo, nan konsèy administratè yo ak akeyi lòt moun pou yo pran tan nan Hampton Bays.

Nou tout ki isit la jodi a te touche pa atansyon endividyèl li, zòrèy koute ak repons konpasyon li. Nou selebre lavi Eileen pandan n ap selebre anivèsè nesans li jodi a. Yo te di ke "Sa nou te fè pou tèt nou pou kont li mouri ansanm ak nou, sa nou te fè pou lòt moun ak mond lan rete ak imòtèl" (Albert Pike). Kòm li te fè lanmou Bondye tèlman reyèl pou lòt moun, kounye a li patisipe nan plenitid lanmou sa a ki envite nou tout viv jan li te fè sa tou senpleman, avèk kouraj ak konpasyon.

Sè Eileen Gildea, CSJ te mouri 18 septanm 2014 nan 60yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: