Memoryal

Sè James Patrice Veale, CSJ

Nan kòmansman mwa sa a, nou te rasanble nan chapèl sa a pou selebre katrevendisnevyèm anivèsè James Patrice. Tou de tan sa yo se yon selebrasyon nan lavi, yon lavi ki long, vide soti, te viv byen pou dedomajman pou lòt moun.

Antanke Sè Sen Jozèf nou viv lavi nou pou pwoklame mesaj levanjil Jezi a pou renmen Bondye ak pwochen san distenksyon. Jezi te yon pwofesè pa pawòl ak aksyon. Li te prezan nan move maladi ak enjistis mond lan nan yon tan patikilye nan listwa men mesaj levanjil la enpòtan e li tèlman enpòtan pou tout tan ak tan sa a. Lè nou wè dominasyon, eksklizyon, oto-degradasyon ak konpetisyon feròs ki genyen nan monn nou an jodi a, mesaj Jezi a nan konpasyon, akeyi ak rekonsilyasyon enpòtan anpil si nou vle kreye yon sosyete jis ak lapè.

Plis relasyon nou ak Bondye pi pwofon, se pi klè enperatif nou an ap vin anseye jan Jezi te anseye a. James Patrice te konnen Bondye li e li te konnen mesaj konpasyon, fidelite ak prezans. Li te tou yon pwofesè ki gen don. Nan domèn lang li yo, espesyalman Laten, ansèyman klè ak konsistan te ankouraje konpetans ak konfyans nan elèv li yo. Men, leson yo pa t sèlman akademik men yo te fòme nan lavi inonbrabl elèv yo. Relasyon yo te tèlman enpòtan pou James ak sè li yo Eileen ak sè nou an Miriam Dolores ak tout pitit Eileen yo. Jak te apresye rasanbleman fanmi ak selebrasyon yo, menm jan ak amitye li nan kongregasyon an, ak Mary Sheridan, sè Mary Louis yo ak nan kay manman nou an.

Relasyon James ak elèv li yo te trè enpòtan tou pou li. Soti nan lekòl primè nan Immaculate Conception, St John's ak St Joachim's rive nan lekòl segondè nan Bishop McDonald, St. Agnes ak Mary Louis li renmen anpil, lyen ak elèv li yo te tèlman enpòtan pou li ak pou yo. Bonjan lyezon te mennen elèv yo rasanble pou reyinyon yo, vwayaje byen lwen pou selebre anivèsè nesans li e reyinyon sa yo pa t sou Laten men se yon omaj sou fason James te enfliyanse lavi yo. Wi James te yon sè, matant, yon pwofesè e li te anseye jan Jezi te anseye a. Nou rekonesan pou kado lavi li a e kounye a, James ka jwi plenite konpasyon, jantiyès ak lanmou ak Bondye ki te renmen l san kondisyon.

Sè James Patrice Veale, CSJ te mouri 26 mas 2014 nan 79yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: