Memoryal

Sè Jeanette Tenaglia, CSJ

Misyon inite kongregasyon nou an atravè lanmou pou Bondye ak pwochen san distenksyon te vizib epi pataje ak tout moun ki te konnen ak renmen Jeannette Tanaglia, yon sè Sen Jozèf pou swasant uit ane.

Li te fèt nan pawas Our Lady of Mount Carmel pou Sabina ak Antonio, Jeannette te ale nan lekòl piblik nan Astoria ak Long Island City. Li te antre nan kongregasyon nou an an 1950, li te anseye lekòl primè nan St. Michael's, tou de nan Brooklyn ak Queens ak nan St Theresa of Avila ak St. Martin of Tours. Pandan tan sa a, Jeannette te fè yon diplòm nan biznis nan St. John's University. Sètifikasyon nan Administrasyon Edikasyon nan Fordham University ranfòse ministè li kòm Direktè nan St. Theresa of Avila nan Ozone Park ak douz ane li kòm direktè nan St. Anthony of Padua Elemantè li renmen anpil nan East Northport. Sen Anton se te lakay li epi nan dènye ane li yo, li te kontinye sèvi ak pawasyen yo nan gadmanje manje a ak nan ministè konsolasyon an.

Nan tout ministè li yo, Jeannette te pote lanmou li pou lavi, lafwa pwofon li ak pwòp tèt li kreyatif ak detèmine. Li te cheri relasyon ak sè l yo nan kominote a, ak Eileen Christie, bon zanmi l, ak anpil moun ki te vin jwenn li nan ministè oswa ki te pataje tan ki te ranpli ak renouvèlman lapè nan Weston Priyore.

Jeannette te gen don inik pou angaje ak sipòte lòt moun. Kit se te yon repa lakay akeyi oswa mwen ta dwe di manje goumè ki kwit lakay, Jeannette te angaje ak ankouraje moun yo pou yo pi bon yo te kapab ak konsèy pratik ak saj li. Diplòm biznis li te vin itil lè li te pran wòl Manadjè Biwo pou Fifth Avenue Chocolatier kote li te kontinye devlope nouvo relasyon, pataje kado li yo, ak nan kou chokola yo.

Pandan l te fè fas ak defi ki genyen nan aje, Jeannette te konte sou lafwa pwofon li, an sekirite, e li te konnen Bondye ki te rele l pa non an t ap toujou akonpaye l. Li ta gen konfyans ke nou mache grasa lafwa, pa nan je, pandan li te eseye konprann ki jan Eileen te manke. Li te tann ak antisipe jiskaske Bondye te kado li ak konsyans ke Eileen te anpè. Dènyèman, nou selebre lavi Eileen epi nan kèk jou, Jeannette te vin jwenn li nan lapè etènèl ak Bondye ki renmen l. Nou selebre lafwa pwofon Jeannette, lanmou li pou lavi ak angajman li anvè kongregasyon nou an.

Sè Jeanette Tenaglia, CSJ te mouri 22 novanm 2018 nan 68yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: