Memoryal

Sè Joan Ann Larkin, CSJ

Se yon privilèj pou m akeyi nou tout nan selebrasyon sa a nan lavi sè Joan Larkin nou renmen anpil la, Sè St Ligouri, ki te yon Sè Sen Jozèf devwe pandan 71 ane!

Joan Ann Larkin te fèt nan Cyril ak Anna Larkin nan vil Nouyòk. Joan te pi piti nan twa ti fi adorabl e li te trè pre sè l '. Trajedi te frape byen bonè lè manman Joan te mouri lè li te sèlman dezan, epi li menm ak sè li yo te leve soti nan yon matant ak tonton devwe. Joan ta, anpil ane pita, retounen favè a lè li pran swen matant li pandan dènye maladi li a ak anpil bonte ak lanmou.

Joan te ale nan Mary Louis Academy, kote li te yon entelektyèl sterling, ak don entelektyèl li yo te byen vit rekonèt, espesyalman nan domèn Matematik, kote nòt li yo te anjeneral 100, ak yon plonje okazyonèl desann nan yon 95.

Joan te resevwa diplòm BS ak MS li nan Matematik, epi li te anseye Matematik nan yon kantite lekòl nou yo, tankou Bishop Kearney, plizyè nan akademi nou yo nan Pòtoriko, ak Akademi St. Joseph isit la nan Brentwood. An 1986, Sè Clara Santoro te envite Joan pou l vin Trezorye Jeneral Kongregasyon an e yon fason ki karakteristik, Joan te reponn ak yon wi jenere! Sè Clara te gen konfyans Joan te nan travay la paske Joan te anseye Clara epi li te fè l pase sis semèn nan yon kou ete nan kalkil lè yo tou de te etidyan nan St. John's University.

Joan te apwoche wòl Trezorye a ak enèji abityèl li ak kreyativite e nou trè rekonesan jiska jounen jodi a pou kèk nan pwojè li te kòmanse. Chèf pami yo se Trust li te sijere pou nou kreye pou asire nou ta gen resous ki nesesè pou pran swen sè nou yo nan ane k ap vini yo. Jodi a, n ap rekòlte fwi vizyon li ak previzyon li.

Pandan ke li te trè serye sou travay li, Joan te renmen yon bon moman, epi li te reyèlman renmen vwayaje ak wè nouvo kote, tou de ak fanmi li ak toujou, Mary Lou. Atlantic City te souvan sou chimen an, men yo te vwayaje tou nan tout USA a pran plezi nan nouvo aklè ak son ak eksperyans.

Joan te gen yon lespri rapid ak yon ri remoute kouraj, epi li montre yo nan fen. Nan youn nan dènye entène lopital li yo, yo pa t kite Mary Lou antre wè li. Lè, nan kad yon tès kognitif, yo te mande l kiyès Prezidan an ye, li te di Buchanan. Sa a te konsène enfimyè yo ase pou yo te rele Mary Lou ki, lè yo te di li sa ki te pase, te tou konsène epi li te mande Joan poukisa li te di sa. Joan, ak yon ti klere nan je l 'replike, mwen konnen se Biden, men mwen kalkile li ta fè yo kite ou antre epi li te travay!

Joan Larkin te yon fanm ki te gen gwo don entelektyèl, ki te pataje yo ak yon kè renmen ak jenere. Li te yon vrè pitit fi Jozèf ki, ak je atantif, zòrèy atantif, ak manch rad woule, te bay lavi li nan sèvis lanmou bay lòt moun. Nan fèt St Patrick sa a, pandan n ap di l yon bon orevwa, nou mande l pou l priye avèk nou e pou nou, pou Kris la kontinye rete dèyè nou, ak devan nou, ak avèk nou, ak nan nou. Mèsi, Joan, pou tout sa w te fè e, plis toujou, pou tout sa w te ye pou nou tout.

Elizabeth Hill, CSJ

Sè Joan Ann Larkin, CSJ te mouri 12 mas 2022 nan 71yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: