Memoryal

Sè John Raymond McGann, CSJ

McGann 3

Sè John Raymond te mouri nan lapè nan maten 6 janvye 2016, nan Couvent St Joseph, Manman Sè St Joseph nan Brentwood, Long Island. Li te gen katrevendiz e li te nan 68yèm ane nan lavi relijye li.

Edikasyon Sè John Raymond te kòmanse nan Our Lady of Good Counsel ak St. Angela Hall Academy. Apre li te fin fè yon BA an Angle nan College of New Rochelle ak yon MA nan Angle nan Columbia University, epi apre yon ane nan ansèyman nan sistèm lekòl piblik la, Sè John Raymond te rantre nan Sè St. Joseph an 1948.

Apre li te fin anseye nan St. Brendan's Parochial School ak nan Fontbonne Hall Academy, Sè John te antre nan fakilte St. Joseph's College an 1956 kòm prezidan Depatman Edikasyon. Pandan ane li nan kolèj la, siperyè relijye li yo te mande l pou l pouswiv plis etid gradye, epi answit li te fè yon Ph.D. nan St. John's University e li te konplete etid post-doktora nan Catholic University, Ohio State University ak Loyola University. Li te fè kontribisyon ekstraòdinè nan kanpis St. Joseph College nan Brooklyn ak nan Long Island.

Sè John Raymond te sèvi kòm Siperyè Jeneral Sè Sen Jozèf yo depi 1978 pou rive 1986. Nan wòl sa a, li te dirije kongregasyon an avèk sajès ak kouraj pou l te viv epi konsolide chanjman ki te soti nan Dezyèm Konsil Vatikan an. Misyon kongregasyon an te fleri pandan Sè yo te kontinye sèvi nan pawas, lekòl yo ak etablisman medikal yo. Li te elaji kòm Sè yo te vin patisipe nan sèvis sosyal, ministè pou moun ki nan prizon, bay abri pou moun ki nan bezwen, ak pwoblèm jistis sosyal. Lavi kongregasyon an te gen anpil enpòtans pou li e nan yon pwofon espirityalite, Sè John Raymond te ankouraje patisipasyon ak yon gwo lanmou pou manm ak misyon Sè Sen Jozèf yo.

Niagara University ak St. John's University te bay li diplòm onorè e li te sèvi nan Konsèy Administrasyon onz lekòl segondè CSJ yo, ansanm ak Cleary School for the Deaf, St. Francis School for the Deaf, Catholic Medical Center nan Brooklyn, Maria. Rezidans Regina ak Kolèj St Joseph (1973-2014).

Sèvis san pran souf li ak lidèchip ki renmen dezenterese yo te anrichi lavi inonbrabl pandan plizyè dizèn ane yo, epi pandan n ap rekonèt kontribisyon li nan kominote li te konsakre lavi l yo, li alè pou nou reflechi sou yon sitasyon pa l ki te enprime nan Tablet an 1978, yon ti tan apre Sè. John Raymond te eli Siperyè Jeneral Sè Sen Jozèf yo: “Yon Sè pa janm pran retrèt. Tout lavi li se yon repons bay Seyè a, jouk jou li mouri."

Sè Mary Florence Burns, CSJ te bay lonjman: [download id=”13168″]

 

Pataje paj sa a: