Memoryal

Sè Linda Marie Vdorick, CSJ

Nou selebre lavi Linda Marie Vdorick, yon Sè Sen Jozèf pou senkantwit ane. Mwen repete ke nou isit la pou selebre paske se sa Linda ta vle nou fè pandan li te viv lavi li prezan bay lòt moun, ankouraje yo epi pote espwa, gerizon ak imè kote li te bezwen. Gade imaj Linda sou ti liv ou a. Èske se pa yon imaj lavi a, ki lajwa, ki vivan e ki plen zèl, lavi nou selebre jodi a?

Linda te fèt nan Brooklyn ak Marie ak Theodore e li te ale nan lekòl segondè St. Edmond. Pandan ane sa yo, li ak frè l Teddy te kreye yon lyen lanmou ak swen ki t ap dire pou tout lavi. Linda te antre nan kongregasyon nou an epi li te resevwa yon LPN nan Huntington Hospital School of Nursing ak yon RN nan Kings County Hospital School of Nursing. Li te fè yon Degre nan Sante Kominotè nan St. Joseph's College.

Enfimyè yo te dekri kòm tou de yon atizay ak yon syans, yon kè ak yon lide. Pou Linda nou ajoute devouman ak zèl. Devouman li pandan tout lavi li ak zèl li te pouse l pou l sèvi isit la nan Brentwood nan Convent St. Joseph ak Rezidans Maria Regina nou an.

Kè Linda te atire l pou l fè sèvis nan Kings County Hospital, Mary Immaculate Hospital ak nan medikaman ijans nan Long Island Jewish Medical Center. Prezans li te pote enèji ak imè ki te akonpaye konpetans eksepsyonèl li. Lide li, toujou aktif, Linda te pouswiv etid nan Sipò Viv Kadyak Avanse epi li te bay fòmasyon nan domèn espesyalize sa a. Chè zanmi li a, Doktè Bill Lowe, yon pwofesyonèl konpetan li menm, te aprann nan ansèyman Linda.

Lanmou Linda pou frè l Teddy te vin pi fò pandan l t ap sèvi nan Vyetnam. Li te ekri l konsènan laterè li te fè eksperyans, paske li te konnen li te gen yon moun k ap resevwa l ki t ap pran swen l pandan l t ap retounen.

Se te Linda, ki te pran swen, ki te ankouraje e ki san pran souf nan ede jèn yo pouswiv yon karyè nan enfimyè yon domèn li te pran swen pandan l te travay avèk BOCES ak Konsèy Edikasyon Uniondale.

Yon pwofesyonèl ki gen eksperyans ak pasyone, Linda te reponn ak trajedi 9/11 la. Pandan nou t ap koute Pat li refleksyon li, nou te wè Linda konpasyon, detèmine e sansib pou ekip li a ap rele yo pou yo priye, ansanm ak tout priyè kongregasyon nou an.

Se konsa li te viv lavi li menm nan dènye ministè li nan Sacred Heart kote Linda te pran swen sè yo anpil e li te ankouraje anplwaye yo pou yo vin pi bon yo. Mwen sèten, avèk pasyans, tout moun te koute istwa li detaye epi wi, olye ki long, sou eksperyans li paske yo te kapab santi pasyon ak lafwa pwofon ki te soutni lavi Linda. Se konsa, wi, nou selebre lavi sa a jodi a. Nou selebre Linda epi nou kontan dèske li kounye a avèk Bondye ki renmen l ak tout moun li te renmen yo.

Sè Linda Vdorick, CSJ te mouri 4 janvye 2021 nan 56yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: