Memoryal

Sè Lorna Rita Strachan, CSJ

Nou selebre lavi Sè Lorna Rita Strachan, CSJ (ansyen Sè Francis Assisi) ki te antre nan lavi etènèl pandan l te abite nan Sacred Heart Convent, Hempstead, NY.

Lorna te antre nan kongregasyon an an 1939 e li te selebre 80yèm rejwisans li nan mwa septanm ki sot pase a. Li te renmen lavi kominotè e li te viv karism nou ak misyon nou nan tout ministè li yo. Lorna te renmen chèche konesans nan plizyè domèn e nan ministè edikasyon li te yon ekselan pwofesè angle. Li te bay elèv yo konesans li nan lekòl primè pawas nou yo ak nan lekòl segondè patwone nou yo. Li te gen yon lanmou espesyal pou boza, li te ekri anpil bèl powèm e li te etabli klib fotografi nan de lekòl segondè. Lorna te gen yon lanmou pwofon pou Bondye, e lavi li te ranpli ak jantiyès ak jenerozite pandan l te pote lanmou enklizif Bondye bay tout moun.

Sè Lorna Rita Strachan, CSJ te mouri 8 jen 2020 nan 80yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: