Memoryal

Sè M. Lucy Hobbs, CSJ

Lucy te antre nan kongregasyon an an 1946 e li te viv 74 ane relijye li yo anrasinen nan lafwa, lapriyè ak sèvi ak yon lespri jenere bonte ak swen. Li te yon edikatè ekselan e nan ane pita yo te travay kòm yon bibliyotekè.

Sè Lucy Hobbs, CSJ te mouri 8 me 2020 nan 74yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: