Memoryal

Sè Maria Jane Frewen, CSJ

Nan tan Lavan sa a n ap tann avèk espwa pou vini Emmanuel, Bondye avèk nou, ki pral libere nou anba tou sa k ap peze nou. Jodi a nou selebre lavi Maria Jane Frewen, ki kounye a ak Bondye ki renmen li gratis e anpè pou tout letènite. Yon Sè Sen Jozèf pou swasanndisan, Maria Jane te fèt nan Iland nan Johanna ak Thomas. Li te vin Brooklyn ak paran li, de sè ak frè li lè li te gen dizan. Li te grandi nan pawas Our Lady of Perpetual Help nan Brooklyn epi li te ale nan St. Joseph High School.

Lè yo fin gradye nan lekòl segondè, Maria Jane te antre nan kongregasyon an. Li te yon mizisyen e li te itilize talan li san gad dèyè, sitou lanmou li pou violon. Maria Jane te anseye mizik nan Mary Louis Academy ak Holy Name of Mary in Valley Stream. Li te retounen nan Brentwood ak Academy of St. Joseph kote li te anseye mizik ak prepare elèv yo pou yo patisipe nan anpil evènman ak konsè nan lekòl la. Li souvan rantre nan literalman "ranpli" òkès la. Bay leson endividyèl pou elèv yo, Maria Jane te pataje talan li yo ak lanmou li pou mizik ansanm ak pasyans ak cho li.

Li te fè yon diplòm nan etid timoun nan St. Joseph's College epi li te kontinye ministè li nan mizik nan St. Angela Hall. Mwen te konnen yon kantite timoun ki t ap rankontre Sè Maria Jane apre lekòl pou leson endividyèl violon yo. Li te akeyi yo dousman e li te ankouraje yo avèk pasyans pou devlope talan yo epi pran plezi pataje yo nan resital ak konsè.

Nan levanjil litiji jodi a, Matye fè lwanj Bondye pou sa ki te kache pou moun ki aprann ak entelijan men yo te revele timoun yo. Maria Jane te revele fason ki dou ak lanmou Bondye bay timoun ak granmoun menm jan. Kounye a, li kapab jwi plenitid lavi a pandan l te aksepte envitasyon pou l vini, vin jwenn Bondye ki renmen l, ki gen jouk li fasil e ki chaje yon chay lejè. Li te jwenn repo e san dout li rantre nan chante koral lame selès yo, lwanj Bondye pou tout letènite.

Sè Maria Jane Frewen, CSJ te mouri 19 desanm 2019 nan 72yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: