Memoryal

Sè Mary Catherine Leclair, CSJ

Catherine LeClair te antre nan kongregasyon an le 8 septanm 1947. Nan resepsyon, yo te ba l non Sè Mary Catherine.

Ministè Mary Catherine a te nan domèn edikasyon tou de nan lekòl primè ak segondè. Li te gen yon diplòm nan biznis nan St. John's University ak yon MS nan biznis nan Hunter College.

Kongregasyon nou an te fonde e ki te enfliyanse pwofondman pa espirityalite Jezuit la. Papa Nepper, SJ te dekri kèk nan karakteristik yon "Pitit fi Jozèf" ta dwe genyen:
Je louvri, zòrèy atantif sou soufrans mond lan;
yon alèt lespri, chèche konprann sa Bondye ak frè parèy renmen anpil la te bezwen nan men li;
yon relasyon fidèl ak pwofon ak yon Bondye renmen ki te pouse l reponn;
manch yo woule ministè, fè tout sa ki nesesè yo dwe fè.

Nan lapriyè yè aswè a, nou te tande anpil istwa sou atansyon Mary Catherine pou fanmi li nan moman nan bezwen ak lanmou li pou nyès li, Kathy, neve li, John ak fanmi yo. Sè, etidyan ak kòlèg yo te resevwa èd ak sipò li dezenterese e san fatig. Men, pou w konplete pòtrè yon Pitit fi Jozèf, li enpòtan pou w sonje tout sa ki te fèt yo te fèt ak yon lajwa lespri ki kontinye. Ki jan evidan si yon moun ki gen eksperyans lespri Mary Catherine a ak imè.

Dènyèman Pap Francis te rele relijye nan lòd Katolik atravè mond lan pou yo "reveye mond lan" lè yo te "temwen reyèl" nan yon fason kont kiltirèl nan lavi ki depann sou jenerozite ak bliye pwòp tèt ou, mwen panse ke se lespri a nan yon Pitit fi Jozèf. . Nou tout ka viv nan lespri sa a lè nou sonje jan Mary Catherine te viv lavi l epi eseye fè menm jan an.

Papa Nepper te konplete pòtrè a lè li di: “Sa a se klere anndan Sè a ki gen siksè nan sèvis Jezikri a..

Nou tout konnen ke Mary Catherine te trè "siksè" nan viv yon lavi nan renmen dezenterese, konpasyon, sèvis jenere ak gwo lajwa enteryè; li te yon vrè Pitit fi Jozèf.

Sè Mary Catherine Leclair, CSJ te mouri 11 janvye 2014 nan 67yèm ane li.

Pataje paj sa a: