Memoryal

Sè Mary Ellen Noone, CSJ

Nou selebre lavi Sè Mary Ellen Noone, Sè St Matye, yon Sè Sen Jozèf depi prèske 72 an. Premye liy lekti jodi a di: "Lè yon moun rankontre yon fanm fidèl, moman sa a se yon reveye." Lekti a kontinye pou dekri bonte, lajwa, senpati, objektif, entegrite.”

Ala yon lekti pafè pou dekri Mary Ellen.

Mary Ellen te fèt nan Queens ak paran Ilandè li yo, Matthew ak Rose. Li te gen de pi gran frè Ed ak Malachy ak yon ti sè Rose. Li te ale nan lekòl primè Our Lady of Mount Carmel ak nan lekòl segondè Blessed Sacrament. Li te antre nan Sè Sen Jozèf yo an 1947.

Ministè ansèyman Mary Ellen te mennen l nan non Sen, St. Joseph Pacific St, St Patrick, St Philip Neri ak – pi miyò San ki pi presye nan vil Long Island kote li te sèvi pandan 35 ane. Yo te di ke "non li te lò" nan lari yo nan Long Island City.

Mary Ellen te anseye 1st ak 2yèm ane. Pou ou kab vin pwofesè 1ye ak 2yèm ane, ou bezwen kado espesyal. Ane sa yo tèlman enpòtan. Nou aprann non sèlman lekti, ekri ak aritmetik ak ladrès ke nou pral itilize pou tout lavi nou, men tou, leson yo sou yon Bondye renmen.

Nan dènye ane li yo, lè li te vin nan Kouvan Sen Jozèf, li te kontinye ministè li lè li te vin gadò Better Buy Shop nan kouvan an. Pa t 'gen anyen ke ou ta ka mande pou ke li pa te gen nan magazen sa a. Li te kontinye satisfè bezwen pèp la.

Fanmi Mary Ellen dekri li kòm lakòl ki te kenbe tout moun konekte. Manman l ak papa l te enpresyone pitit yo ke yo se pi bon zanmi youn lòt. Mary Ellen te kontinye lwayote fanmi sa a atravè jenerasyon kap vini yo. Nèv li yo ak neve li yo ta di nou ke li te pi konpreyansyon.

Mary Ellen te dirèk san yo pa aliène. Li te aksepte epi li pa jije epi li te gen yon bon sans de imè epi li te jwi yon bon ri.

Levanjil ki pral li jodi a gen ladann sa nou menm Sè Sen Jozèf yo ta konsidere kòm rezon ki fè nou genyen- Pou tout moun ka fè youn. Nou viv ak travay pou tout ka fè yon sèl. Mary Ellen te viv ak travay pou tout moun ka fè yon sèl

Nou vini jodi a pou onore yon fanm fidèl. Yon fanm k ap viv nan lanmou fanmi li, nan plizyè santèn etidyan li te touche lavi yo, nan memwa lanmou zanmi l yo ak nan rekonesans ak lanmou Sè Sen Jozèf yo.

Se konsa, Mary Ellen pandan w ap repoze kounye a nan bra yon Bondye renmen, nou di byen fè bon sèvitè fidèl.

Sè Mary Ellen Noone, CSJ te mouri 23 me 2019 nan 72yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: