Memoryal

Sè Mary Joel Acerno, CSJ

Nan non Sè Sen Jozèf yo mwen akeyi nou nan selebrasyon sa a nan lavi Sè Mary Joel Acerno, yon Sè Sen Jozèf depi swasant-sis ane. Nou reyini ansanm nan Legliz Pawas Fanmi Sen an, yon kote, Joel, Eileen, Matant Eileen te rele lakay yo pou plis pase venntwa ane.

Joel, Eileen, Matant Eileen te renmen fanmi li, espesyalman Gina ak Arthur isit la avèk nou jodi a, e yo te fyè anpil nan reyalizasyon yo. Li te fè pou yo sa li te fè pou anpil moun li te rankontre nan lekòl pawas, nan Kolèj St Joseph ak kòm direktè nan St Claire ak Sentespri Timoun Jezi: li te pran swen pwofondman ak ede nan nenpòt fason li te kapab.

Sè Mary Joel se yon vrè Pitit fi Joseph, k ap viv lavi l lè l konnen Bondye te renmen l san kondisyon e li t ap pataje lanmou sa a nenpòt kote ki gen bezwen. Kongregasyon nou an gen yon imaj sou fason nou ta dwe viv lavi nou reponn ak mouvman Sentespri a ak adapte ak mond lan sou nou. Li dekri imaj yon Sè Sen Jozèf ak “Je louvri, zòrèy vijilan… manch rad woule pou ministè san yo pa ekskli sa ki pi enb, mwens plezi, mwens aparan; toujou ap chèche pou w konprann sa Bondye ak frè parèy ou renmen an ap tann nan men li jodi a.

Joel te viv lavi l ann amoni ak Lespri Bondye a, li te toujou pare pou l fè sa ki te nesesè. Kòm pwofesè, pwofesè, direktè lekòl, paralegal li te okipe bezwen an devan li. Li te toujou ankouraje, sipòte epi jwenn fason pou ede moun devlope don yo, amelyore konpetans yo epi sèvi ak yo pou benefisye lòt moun. Li te fè sa pandan l te viv lavi l avèk fidelite, devouman ak klè ke Lespri verite a ap gide w. Joel te pale verite a ak kè l. Li te klè, dirèk e toujou pou byen chè frè parèy la ki fè pati karis nou kòm kongregasyon: lanmou pou Bondye ak pwochen san distenksyon.

 Yè aswè nou te rasanble pou nou priye ansanm, nou sonje Sè Mary Joel, Eileen, Matant Eileen+ san nou pa pataje souvni nou yo byen fò. Nou te envite pou reflechi sou memwa nou sou Joel nan lavi nou, kenbe yo epi pataje yo nan fè sa li te fè pou nou chak. Sa a se defi nou an e sa a se fason nou an di ke fason Joel te viv lavi li te fè yon diferans nan mond nou an e nou pral fè menm jan an. Joel nou konnen ke Bondye te avèk ou tout lavi ou e kounye a ou jwi plenite lanmou Bondye. Nou rekonesan anpil pou fidelite w ak zèl ou. Nou remèsye ou, nou pwomèt pou imite atansyon dezenterese ou a bezwen lòt moun epi nou renmen ou.

Sè Mary Joel Acerno, CSJ te mouri 21 mas 2014 nan 66yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: