Memoryal

Sè Mary McKenna, CSJ

McKenna 3611 2x3

Kòm mwen kòmanse, yon klarifikasyon senp, si ou te vin onore Marion, Mickey, Mary Kathryn, Philothea oswa Sè Mary McKenna, ou nan plas la dwat. Tout non diferan sa yo endike relasyon divès kalite Mari te fè eksperyans pandan tout lavi li. Li te fyè anpil pou l te di non relijye l, Philothea, nonsèlman vle di lanmou pou Bondye, men tou, sa vle di lanmou pou Zanmitay. Premye ak pou tout tan zanmi li te Mary Beatrice Schneller ak dezyèm pwòch li a premye, se te Betty Falvey. Yo te grandi ansanm nan Corona.

Sa gen yon ti kras mwens pase sis mwa, nou te rasanble isit la pou 80 Mary ath rejwisans. Nan epòk sa a nan refleksyon m nan Mès la, mwen te repete plizyè fwa, "Lavi mwen ta trè diferan si mwen pa t janm rankontre w." Menm jan lè sa a, nou chak te kapab di sou relasyon nou ak Mari, nou ka di menm bagay jodi a.

"Lavi mwen / lavi nou ta trè diferan si mwen / nou pa t janm rankontre ou."

Si mwen pa t janm rankontre Mary McKenna, Sè Philothea, kòm yon etidyan segonde nan High School, mwen pa t ap la jodi a, mwen pa t ap yon Sè St Joseph e mwen pa t ap pataje avèk ou. Ala diferan lavi m t ap ye si m pa t janm rankontre Mari.

Mary te gen yon kapasite fenomenn pou memorize e souvan nou te benefisye de li lè soti nan ble li ta resite yon powèm ki te tach sou sa k ap pase. Jodi a pandan mès la nou pral tande Pwològ nan levanjil Jan an. "Nan konmansman an te pawòl la, e pawòl la te Bondye e pawòl la te avèk Bondye." Mary te aprann li pa kè kòm youn nan premye devwa li lè li te kòmanse Lekòl Segondè nan Juniorate sa gen plis pase 80 ane epi san li pa manke yon mo, li te resite li pou mwen ane pase a nan moman Nwèl!

Li te yon mamit. Kreye pwezi, soti nan senp powèm "ugh" pinèz nou te tande yè swa, rive nan pi pwofon. Parafraze chante abitye pou pwòp plezi pa l ak pa nou, pa egzanp, nan Biyoloji Sacred Heart Academy chante vitamin nan "Hi Ho It's Off to Work we Go". Kapasite li pou sèvi ak mo pou leve ak defi te vini nan si li te anseye lekòl gramè oswa lekòl segondè oswa kolèj oswa si matyè a te angle oswa chimi, aljèb oswa Nouvo Testaman an, Shakespeare oswa menm franse. Li pa janm rankontre yon sijè li pa t renmen! Li pa janm rankontre yon travay li pa t renmen, pwofesè lekòl gramè, pwofesè lekòl segondè, pwofesè kolèj, pwodiktè televizyon, direktè televizyon, ekriven televizyon, Direktè edikasyon relijye, minis kanpis ak gourou sajès.

Li te vle ke pawòl li yo eksprime santiman pwofon li pou lòt moun. Jedi pase swa lè m te chita bò kabann Mari, nan moman sa a li te sispann bwè ak manje, li pa reponn non li ankò. Yon asistan te tonbe pandan li te kòmanse shift li. Byen vit èd la reyalize ke Mari t ap mouri. Li te choke, "Mwen te isit Vandredi pase a epi Sè Mary t ap pale avè m, li te di m "Si m ta mouri aswè a, mèsi, mèsi, mèsi. "Rekonesans te toujou prezan sou bouch li e an patikilye pandan jou ak ane li yo isit la nan Motherhouse la.

Lè ou te ak Mari ou pa janm byen konnen ki sijè konvèsasyon an ta dwe, teyoloji, pinèz. Posiblite yo te illimité. Okazyonèlman, Mari ak mwen te konn pale sou syèl la. Nan dènye konvèsasyon sa a, li te trè klè, 'Mwen pral tounen yon pati nan Cosmos la, tounen nan pousyè zetwal." Teilhard De Chardin, se te yon pi renmen nan li. Li te renmen li pote ansanm syans ak relijyon. Li t ap li l menm jan li te nan lis "Liv entèdi". Jis tcheke otantisite li, ou konnen! Li te anbrase sans li nan evolisyon ak agrandi konsyans.

Si li te reveye nan mitan lannwit li ta chante chante Jan Novtka a "Conscious Waking", nou tande li yè swa. Li rekonfòte li. Pandan lamès nou pral chante li.

"Konsyans reveye, apa pou Bondye ak antye.
Kreyasyon brase, akouchman yon lòt
Kounye a se tan an, nou se espas la
Pou moun ki sen yo leve nan mitan nou."

Men, nan tan ki pi resan Mari te chante pwòp vèsyon li:

"Konsyans diminye,
Sen - pa antye
Kreyasyon brase, evolye yon lòt fwa
Kounye a se tan an

Non lè ni lè,

Lè nanm ou {Jezi Pawòl la*} va
Devlope m 'ankò!" {*} insert pa Maryann

"Pa antye" "Pa antye". Mari te konsyan de “pa antye” nan tèt li. Lè li te gen sis, tou de paran li te mouri. Manman li te mouri pandan epidemi Grip Panyòl la an 1918 lè Mari te sèlman kèk semèn epi papa l sis ane pita. Erezman dezyèm manman li a, Mary Ellen Gorman Hanophy, te mennen l lakay li epi li te leve l kòm youn nan pitit li yo. Se poutèt maladi Madan Hanophy te rele Mari lakay li nan zile Pòtoriko li renmen anpil anvan lè.

“Lè m te nan premye ane” (pa gen jadendanfan epòk) Mari te di m, “Sè te di Mari, manman Jezi, se te tout manman nou e li t ap pwoteje nou. Se konsa, lè midi, mwen kouri antre nan legliz Our Lady of Sorrows kote te gen yon gwo estati Manman Mari. Kanpe dirèkteman devan, mwen te di Manman Mari nan yon tèm san sèten, "Mwen se yon òfelen e ou pito pran swen mwen." "Pa antye".

Ki mennen m 'nan kèk dènye mo Mari te apresye:

Sentespri (Sen) ak totalman (Tout). Yo ka jwenn yo nan powèm ki sou kouvèti dèyè ti liv Mès la. Sa a se yon powèm Mary te ekri pandan li te chita bò kabann yon mè ki te mouri, Sè Annemarie Sullivan. Anne Marie te kouzen Papa Jim Sullivan.

Lè m te gen sis oswa sèt
Petèt menm uit
Mwen te panse li ta gwo
Pou glise nan pòt lou Legliz nou an
Epi kenbe Jezi soti nan la
Tab – er – nakl

Kote mwen te konnen li te pou "REYÈ"
Ki jan li te kapab rete? - tout jounen an?
Sheer te panse de li te yon kesyon.
Ki jan li te kapab anfòm? Li dwe pi piti pase mwen,
Petèt sèlman kat tankou ti Ongwa pwochen pòt la.
Men, mwen pa janm jwenn li jis ap mache alantou oswa
Gade nan fenèt la vitrail oswa Estasyon.
li te nan tèm granmoun "fristrasyon total"

Koulye a, mwen se katreven ak dis! Mwen chita trankil epi fèmen
Toupre yon mè kap mouri.
Mwen konnen Jezi ap vini.
Mwen vle la; Mwen fè yon kout kouto nan lapriyè:
"Kounye a ak nan lè lanmò nou an," mwen di
Espere ke kleman ak dous Vyèj Mari pral priye tou
Mwen gade mè a; li brase yon ti jan pwobableman nan règleman
Nan dènye bagay ak Jezi anvan souf la soupi
Sa anonse sa nou rele "lanmò".
Epi toudenkou mwen baleye nan Espas Sakre;

Mwen konnen li la

Totalman!

Ti istwa yon moun avanse nan mistè epi mwen di dousman:

"Sentespri!"

"Sentespri!"

"Sentespri!"

“Epi toudenkou m ap baleye nan Espas Sakre;

Mwen konnen li la

Totalman!

Ti istwa yon moun ap avanse nan mistè
epi mwen di dousman:

Sen! Sen! Sen!

Byenvini lakay ou, Mari, sen ak tout antye. Byenveni lakay.

Maryann McHugh, CSJ
Postulant Mari a

Sè Mary McKenna, CSJ te mouri 18 mas 2016 nan 80yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: