Memoryal

Sè Mary Theresa McGarrity, CSJ

Vèsè sòm la McGarrity 4044 2x3“Ann chante yon chante lajwa pou Bondye nou an” pran lavi Sè Mary Theresa McGarrity, yon Sè Saint Joseph pou prèske swasanndisenk ane.

Mary Theresa se te pitit fi Mary ak Joseph McGarrity, ki gen lafwa senp ak lanmou jenere ki te fòme Mary Theresa ak frè ak sè li yo nan konprann ke sa ki pi enpòtan nan lavi a se pa bagay materyèl men yon sans pwofon prezans Bondye nan pwòp lavi yo ak nan lavi yo. lavi lòt moun.

Mary Theresa te devlope don li kòm pwofesè nan lekòl primè ak segondè e li te pouswiv yon diplòm bakaloreya nan Manhattan College ak yon diplòm Mèt an Angle nan St. John's University. Kado inik li te rekonèt talan ak potansyèl lòt moun li te kontinye ankouraje ak otorize yo. Mary Theresa te konnen ki te gaye lajwa, ouvèti ak akeyi, ankouraje lòt moun selebre kado yo epi konte sou swen pwovidansyèl Bondye nan pwòp lavi yo.

Jwa li ak sans pi gwo nan diyite lòt moun te soti nan relasyon entim li ak yon Bondye renmen. Espirityalite pwofon li te atire l nan Kay Lapriyè nou an isit la nan Brentwood epi finalman li te pase dezan ak lòd Redemtoristines yo nan Esopus. Lè l te retounen, li te kontinye anseye e li te atire l nan kay lapriyè nan Plainview.

Mary Theresa te vrèman viv yon lavi ki senp, ki te priye, ki te vanyan ak konpasyon pandan li t ap sèvi nan Akademi nou an, Maria Regina ak isit la nan Kouvan St Joseph. Ou pa t 'kapab kite prezans li san yo pa santi w afime ak leve. Li te renmen ekri pwezi ak pawòl li yo se yon glas nan lavi li kote li te renmen Bondye ak pwochen san distenksyon. Pi gwo peye lajan taks nou an ta dwe pran pawòl li oserye nan pwòp lavi nou pou nou menm tou nou ka apwofondi konfyans nou nan Bondye epi pote swen Bondye ak konpasyon nan mond nou an. Pandan n ap kòmanse litiji nou an, kite m fini ak yon powèm Mary Theresa te ekri youn nan sè nou yo nan jou rejwisans an ajan li a.

Se pou lajwa ak lapè
Chante nan kè ou
Pou lòt moun kado sa yo
Nan renmen bay.
Se pou lavi Bondye nan ou
Fè fèm ak fò
Antoure, ranpli, dirije ou
Tout lavi.
Se pou lanmou ak konpasyon
Ou genyen epi pataje
Aleje fado a
Nan swen anpil lòt moun
Jodi a, mwen kontan
Avèk ak pou ou
Konnen don mwen priye pou yo
Yo deja trè vivan nan ou.

Sè Mary Theresa McGarrity, CSJ te mouri 18 me 2015 nan 71yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: