Memoryal

Sè Maryann Elizabeth Rogers, CSJ

Litiji sa a se yon selebrasyon lanmou enkondisyonèl Bondye, ak yon selebrasyon nan lavi S. Maryann Rogers, Sè Mary Theodora, yon Sè Sen Jozèf pou prèske swasanndisenk ane. Li te fèt nan Claire ak William, Maryann te grandi nan pawas St. Joachim ak Anne nan Queens. Li te ale nan Juniorate Sè Sen Jozèf la epi lè li te gradye te antre nan kongregasyon an.

Maryann te resevwa yon diplòm bakaloreya nan Italyen ak angle nan Manhattan College ak yon Masters nan Teyoloji nan Providence College.

Maryann te anseye nan lekòl primè ki gen ladan St. Michael's nan Brooklyn, Holy Name of Mary in Valley Stream, Ascension ak St. Francis de Sales, Belle Harbor kote mwen te rankontre Sè Mary Theodora pou premye fwa kòm yon elèv sizyèm ane. Kalm ak perspicaces sou bezwen pre-adolesan ki soti nan yon kominote plaj, li te yon pwofesè ekselan e li te pran tan yo dwe prezan ak jwi aktivite nou yo, menm planifye yon fèt sou plaj pou nou fini ane nou an nan akselere soti nan 6B jiska 7B. Apre li te anseye nan lekòl primè, li te anseye relijyon nan Bishop McDonnell High School.

Avèk van chanjman ki te soti nan Dezyèm Konsil Vatikan an, Maryann te pran nan kè pawòl Sen Pòl yo: “Kite Pawòl Bondye a rete nan ou.” An 1967, Maryann te kòmanse ministè li renmen anpil nan St. Elizabeth Center nan South Huntington. Yo te reponn apèl Vatikan II a ak enèji ak zèl pandan Maryann ak anplwaye li yo te kreye yon kominote vibran k ap chèche viv levanjil la kòm yon fanmi pawas. Mwen te gen privilèj pou m sèvi St. Elizabeth's pou yon pwogram "Ete nan Sant lan" ki te enplike timoun yo ak fanmi yo ak tout kominote pawas la.

Maryann te gen yon lanmou pou teyoloji ak pwòp espirityalite pwofon li, li te etidye Teyoloji ak espirityalite nan University of San Francisco epi li te vin Direktè Retreat Sant Bergamo nan Dayton, Ohio. Maryann te retounen nan New York nan yon kominote akeyan nan Bay Shore ak Joanna ak Doris. Maryann te reponn yon bezwen nan kongregasyon nou an e li te vin Direktè Fòmasyon Inisyal la pou ede fanm yo disène pwòp apèl pèsonèl yo.

Maryann yon lòt fwa ankò te koute apèl Pòl te fè pou moun Bondye te chwazi yo “pou yo gen konpasyon, jantiyès, imilite, dousè ak pasyans.” Se konsa Maryann te viv tout lavi l e li te ankouraje lòt moun pou yo fè menm bagay la e nou rekonesan.

Sè Maryann Elizabeth Rogers, CSJ te mouri 11 mas 2019 nan 75yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: