Memoryal

Sè Mathew Mary Gay, CSJ

Nou rekonèt ak onore lavi Sè Matye te viv la. Se te yon lavi ki te ranpli avèk lapriyè ak lajwa ak yon lafwa ki te ranpli avèk lespri. Li te yon edikatè byen li te ye kòm yon pwofesè matematik ekselan ak Direktè. Nan tout travay li, li pote lanmou li genyen pou kominote a, don li genyen pou l koute, ak bonte li pou tout moun.
Nou sonje ke Matye te viv 89 ane li kòm yon egzanp pou chak moun li te rankontre; ke renmen se yon aksyon - ak pratik nan bay tèt nou bay lòt moun se pi bon fason pou onore Bondye.
Pandan tan li sou tè a, ki gen ladan 71 ane li nan kongregasyon nou an, nou konsidere tèt nou beni pa Sentsèn lavi li e nou rekonesan pou sa. Nan esperans ki sèten ak sèten nan rezirèksyon an nan lavi etènèl, nou renmèt Matye bay Bondye nou an.

Sè Mathew Mary Gay, CSJ te mouri 12 me 2020 nan 71yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: