Memoryal

Sè Maureen McDermott, CSJ

Nou rasanble jodi a pou selebre youn nan CSJ nou yo "Giants", Sè Maureen McDermott - ki pandan 73 ane te viv lavi konplètman nan sèvis Bondye ak frè parèy la renmen anpil.

Li te fèt nan Hugh ak Alice McDermott - Maureen te grandi nan Pawas St Teresa, te ale nan Bishop McDonnell High School epi li te antre nan Kongregasyon an nan jou sa a menm, 4 fevriye.th pandan tanpèt la nan 1948.

Lekti Pwovèb jodi a, parafraze pa Maureen mande nou reflechi sou "Kalite yon bon fanm". Pawòl sa yo, ki te ekri plizyè syèk de sa, pran lavi Maureen, pèsonaj ak sans li nan sen an.

      “Li te angaje kè l nan bonte epi li pale jistis ak dwa. Aksyon li yo se gras ak enkyetid ak insight ak chwa li yo montre lanmou ak konpasyon"

Maureen te toujou wè "pi gwo foto a" ak egzanp inonbrabl nan zak pèsonèl li nan jantiyès ak konpasyon yo te pataje kèk jou ki sot pase yo - epi yo pral di pou ane k ap vini yo. Maureen te sipòte nan lavi pa gwo amitye li ak Thomasine, konpayon fidèl li sou vwayaj la. Thomasine, te reflechi sou pwofondè relasyon pèsonèl Maureen ak Bondye, te rakonte anpil konvèsasyon li te tande ant Bondye ak Maureen pandan l te kondui nan ministè Bishop Kearny. Anime pa lapriyè pataje yo ak lavi kominote a - Maureen te ale, ak yon ti klere nan je l 'ki te karakteristik lajwa enfektye li! Nou te vrèman beni paske li te mache nan mitan nou

Yon fason inik – Maureen ap louwe jodi a – pa pwòp mo yo – pawòl ki soti nan kè yon fanm ki te gen yon vizyon klè ke chak jou te bay vwa angajman lajwa li kòm yon Sè St Joseph.

Nan moman Maureen's Golden Jubilee an 1998 - yo te mande li pou ranpli yon fòm nan kominote a ki mete aksan sou 50 ane li kòm yon Sè - e nan kou - li te sèlman bay yon mwatye yon moso papye ki te dwe retounen san pèdi tan bay Sè. Frances Hagan. Epi,

Nan pwòp mo li yo - Maureen avèk nou jodi a pandan l ap reflete sou vwayaj lavi li...

       “Ministè Edikasyon an, sitou nan Nivo Elemantè, te ranpli ak anrichi pi gwo pati nan lavi relijye mwen. Devwa mwen yo te bay yon divèsite enteresan – ki te sòti nan premye ane yo nan Seminè St. Agnes rive St Ambrose sou DeKalb – rive St. Frances de Chantal nan Wantagh. Yon ane nan Bishop McDonnell High School, lè 5 Kongregasyon yo te reyaji nan Konsèy Vatikan an - te pwouve yo se yon eleman transfòmasyon vrèman enpòtan. Li te fè m reyalize plis toujou – konbyen mwen te renmen pou m se yon Sè St Joseph – ak jan m te fyè de apwòch nou an pou ane chanjman sa yo. Lè w Direktè lekòl St. Augustine ak Immaculate Conception Schools – sa te ogmante defi yo e te elaji orizon mwen. Epòk "Gouvènman Kongregasyon an" te swiv - e mwen te pase ane bèl anpil kè kontan ak satisfè kòm yon Siperyè Rejyonal - epi answit kòm yon pati nan Konsèy Jeneral la. Edikasyon Elemantè te fè siy ankò e mwen te Direktè Lekòl Rezirèksyon pandan 8 gwo ane. Kounye a mwen se yon Direktè Asistan nan Bishop Kearney HS – k ap jwi opòtinite pou m travay ak yon gwoup pwofesyonèl ki trè devwe – pandan n ap eseye fè Karis Sè St Joseph yo vin yon reyalite vivan pou tèt nou – ak pou elèv nou yo.

     Defi, opòtinite, amitye ak lajwa myriad ke mwen te fè eksperyans nan ministè yo te ajoute koulè pwofon ak vibran nan twal lavi mwen an. Mwen pral toujou rekonesan pou chak youn nan yo."

Lòt mwatye papye yo te bay Maureen nan moman Golden Jubilee li te mande pou yon "refleksyon" sou sa sa vle di pou yon Sè St Joseph. Maureen te ekri:

Lè yon Sè St. Joseph nan Brentwood te bay yon kad pou lavi mwen, sipò pou efò mwen yo ak direksyon pou itilize kado mwen yo. Mwen pa sèlman te sèn nan ministè ak kominote a, men tou - nan plizyè fason - defi m 'nan direksyon "toujou plis" "toujou plis".   Tantativ mwen pou m viv yon lavi ki santre sou Jezi epi pou m vin yon temwen efikas Bon Nouvèl la te anime atravè eksperyans edikasyon, aktyalizasyon ak renouvèlman ki disponib pou mwen antanke Sè Sen Jozèf. Nan yon sans chak jou, Kongregasyon mwen an "Konpayon sou vwayaj la" - souvan bay lavi, renmen ak ri ki enspire espwa mwen ak konfyans.

     Lè yon Sè St Joseph se yon kado presye - pou sa m ap toujou rekonesan. Mwen remèsye yon Bondye ki renmen, yon fanmi jenere ak zanmi fidèl sa yo – paske yo te fè 50 ane sa yo nan Kongregasyon an – tout sa yo te ye!

Maureen te kontinye viv 23 ane plen ak vibran nan menm lespri sa a. Refleksyon final li senp men pwofon li mennen nou nan kè Bondye avèk sajès ak rekonesans. E mwen site,

     “Sa gen plizyè ane, mwen sonje mwen te li chak jou nan lavi relijye ki byen viv se yon mirak menm jan ak Pyè k ap mache sou dlo – epi li depann de lafwa menm jan ak Pyè pou antrepriz li a. Nan okenn fason mwen pa vle di ke yon bon lavi relijye se prèske enposib - pito - ke anpil lafwa ak depandans sou Bondye yo bezwen si yon moun vle viv yon lavi rekonèt ak respekte chak moun, bati ak sipòte kominote a epi rann sèvis kote. li pi nesesè. Si mwen ka rive nan fen chak jou - epi konnen mwen renmen Bondye nan moun mwen te rankontre yo, nan kominote mwen reklame a - ak nan sèvis mwen te bay la - Lè sa a, mwen dakò ke mwen te viv yon favè. -ranpli mirak jou sa a."

Maureen, jodi a fanmi w, zanmi w ak kominote w pwoklame ke w te vrèman viv yon lavi ki ranpli ak favè e nou di w mèsi paske w te fè yon kantite mirak pandan vwayaj w antanke Sè St Joseph!

Sè Maureen McDermott, CSJ te mouri 27 janvye 2021 nan 73yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: