Memoryal

Sè Miriam Christine McCullough. CSJ

Nou la pou selebre lavi fanm, ki ak diyite ak gras, te reponn apèl pou vin yon Sè Sen Jozèf prèske swasanndisenk ane de sa.

Li te fèt nan Brooklyn ak Christine ak John, Catherine McCullough te ale nan lekòl pawas St. Jerome ak nan Fontbonne Hall Academy. Yon ti tan apre lekòl segondè, Catherine te antre nan kongregasyon an e li te resevwa non Miriam Christine. Miriam Christine te fè yon diplòm nan lang angle nan Molloy College ak yon Masters nan CW Post College kòm yon espesyalis nan lekti.

Edikasyon li te pèmèt li vin yon pwofesè ekselan pou plis pase senkant ane. Miriam Christine te anseye klas elemantè yo nan Immaculate Conception, Jamayik, Sen Non Mari Sen Malachi a, Nativité, St Francis de Chantal, St, Angela Hall, St Christopher's, Blessed Sacrament, St. Anne's and St Bernard's.

Pandan plis pase karant ane, Miriam Christine te anseye klas CCD tou e li te yon Minis ekaristik. Lavi li te yon temwayaj nan bote ak favè: favè ki te soti nan lafwa pwofon li ak relasyon sere ak yon Bondye renmen. Li te pataje lafwa sa a ak elèv li yo ak lanmou li pou lòd ak bote te fòme lavi anpil timoun nan klas li yo.

Miriam Christine te renmen lavi li antanke yon Sè St Joseph e li te soutni ak yon amitye sere avèk S. Margaret Mary ak Madeline Haggerty, Fr. Manman Tom, yon ko-pwofesè nan St Bernard la. Li te renmen bèl bagay, konpayi, pwomnad espesyalman nan Hampton Bays, Monticello ak pi fò nan tout yon jwèt Mets.

Miryam te gen favè ak kouraj lè l te fè fas ak maladi ak doulè. Dèyè souri cho li a te gen yon konfyans ke Bondye te akonpaye li nan tout bagay e li ta yon jou jwi sa Ezayi te predi: Sou mòn sa a Bondye ap bay tout moun ....Bondye pral detwi lanmò ....Bondye pral siye tout dlo nan je. Kounye a, Miriam Christine kapab rejwi epi kontan paske li jwi lapè etènèl ak Bondye ki renmen l la ak tout moun ki te renmen l nan lavi sa a.

Sè Miriam Christine McCullough, CSJ te mouri 2 fevriye 2020 nan 75yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: