Memoryal

Sè Muriel T. Smithwick. CSJ

SMITHWICK 4419

Lè ou li Nekroloji yon Sè, ou wè lis ministè li yo ak ane sèvis li yo.

Èske yon moun mande ki moun ki te fanm sa a?

Yon ti tan apre nesans Muriel, yon enfimyè te di manman l: “Ti pye sa yo pral ale kote okenn pye pa janm ale.” Ala vre sa te vre!

Li te gen yon ti fanmi. Manman l, papa l, sè l Florence, bèlfrè, Jack ak neve l, John, tout moun li te renmen anpil e tout moun ki te deja mouri li. Se konsa, se te yon privilèj ke fanmi nou yo ak nou te vin fanmi li. Kòm Muriel ta di, nou te "4 pitit fi li pa janm vle".

Dimanch ki sot pase a, nou te tande nan Lèt Sen Pòl te ekri Korent yo: Gen diferan kalite don men se menm Lespri a, diferan kalite sèvis men se menm Bondye a, diferan travay men se menm Bondye ki pwodui yo tout nan tout moun.

Muriel T. Smithwick, yon fanm ki gen anpil don. Vandredi, mwen te pase nan liv adrès Muriel epi m te rele anpil zanmi l. Mwen te rele zanmi li yo, Dolores, Norma, Faye ki te pataje avèk li anpil nan avanti lavi a. Mwen te rele anpil kote nan ministè li yo: Kalifòni, Florid, Westchester, Jersey, Long Island.

Ki sa mwen te panse ta dwe yon travay difisil se, an reyalite, youn ki te tèlman relèvman ak enspire. Chak moun mwen te pale ak yo te raple zèf Muriel pou lavi, relasyon vibran li ak tout kè li ak chak nan yo, swaf konesans li, konpetans li nan kominike, vitalite li. Li te toujou pare pou anyen, toujou pare pou selebre. Youn di m ', "yon fwa li te rankontre ou li te konnen ou pou tout tan".

Obit li pral li ke li te yon pwofesè ak direktè lekòl nan plizyè lekòl primè ak segondè... byen lwen, yon pwofesè ekstraòdinè nan Italyen. Li te yon sipèvizè dyosezan nan Brooklyn ak Newark.

Muriel te rankontre obstak e ak lafwa pwofon li nan Bondye ak "volonte fè" li te anbrase yo epi li te avanse ak menm jwa viv.

Nan lane 2003, li te dyagnostike ak koripsyon makulèr san patipri avanse.

Li pa t 'kapab wè pi lwen pase lonbraj, lespri pike li te ede l' rekonèt vwa yo epi kontinye angaje yo nan konvèsasyon vital, enteresan.

Fòse pran retrèt li, li te vin "metrès Bragg Street la". Li te memorize nimewo telefòn yo: plonbye, elektrisyen, ekstèminatè, salon pitza, restoran Chinwa - tout lòd te pase nan Muriel. Li menm jere yo kontinye kwit yon gwo tat kle lacho!

Li pa t kapab li ankò, li te koute nouvèl mondyal midi ak chak swa, lekti nouvèl kongregasyon an, tout pi bon vann sou disk yo. Chak aswè nan dine li te mande pou "skoup yo" ak mete ajou nou sou dènye pi bon vandè a.

Chak aswè, pandan Muriel t ap monte nan chanm li, li t ap di: Sogni d'oro – golden dreams a domani – jiska demen.

Epi kounyeya nou konnen tout demen Muriel yo pral pase nan anbrase yon Bondye ki renmen – e konsa, Muriel… Sogni D'oro, A domani

Sè Muriel Smithwick, CSJ te mouri 14 janvye 2016 nan 71 ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: