Memoryal

Sè Patricia Ann Lawless, CSJ

Pat Lawless

Patricia Ann Lawless te antre nan Sè St Joseph nan dat 8 septanm 1957 epi nan Resepsyon li te resevwa non Sè Mary Laurentine.

Premye ministè li yo te kòm yon pwofesè nan lekòl elemantè dyosèz la. Pandan se tan, li te fè yon BS nan Edikasyon nan Brentwood College, yon MS nan Ansèyman Syans nan Syracuse University, yon MS nan Edikasyon nan Long Island University ak sètifikasyon nan Biyoloji, Chimi ak Gid nan Eta New York.

An 1974, li te vin yon pwofesè syans nan St. Angela Hall Academy epi answit nan Our Lady of Perpetual Help HS. Soti nan la li te kontinye vin yon konseye pedagojik nan St. Ephrem School epi answit nan Fontbonne Hall Academy.

Relasyon yo santral nan lavi kongregasyon nou an e yo te nan lavi Pat tou. Lanmou Bondye ak pwochen san distenksyon karakterize misyon nou ak lavi Pat. Nou dwe toujou konsyan de lanmou enkondisyonèl Bondye genyen pou nou e pou nou dwe renmen lòt moun, sitou pòv ak moun ki nan bezwen nan monn nou an.

Yè Legliz la te selebre fèt Batèm Jezi a. Nou tande pawòl pwofèt Ezayi a: “Men sa Seyè a di. Men sèvitè m nan mwen soutni, moun mwen chwazi a, mwen fè kè m kontan, li menm mwen mete lespri m nan.” Pat te viv apèl batèm li grasa koneksyon entim li ak Bondye a ki gen lespri ki te pouse l nan sèvis fidèl ak devwe ki te enfliyanse anpil moun atravè ministè li kòm pwofesè ak konseye. Bondye te pran li e li te fòme l pou prezans gras li te revele gwo lanmou Bondye nan tout relasyon li.

Bondye te sipòte Pat nan anpil defi lavi a pote epi sitou pandan dènye maladi li a. Li te konte sou lanmou enkondisyonèl Bondye genyen pou li e li te kontinye yon revelasyon fidèl ak grasye lanmou sa a pou tout moun ki bò kote l. Bondye te chwazi l, li te soutni l e nou tout isit la gen anpil konfyans ke kounye a li jwi lavi plen ak Bondye li a ki kontan anpil.

Sè Patricia Ann Lawless, CSJ te mouri 10 janvye 2014 nan 57yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: