Memoryal

Sè Patricia Ann Seaman, CSJ

Nou selebre lavi Patricia Ann Seaman, yon Sè St Joseph pou prèske swasanndienn ane. Pat te fèt nan Brooklyn nan Florence ak John e li te ale nan lekòl primè St. Francis of Assisi ak St. Francis Xavier Academy. Apre lekòl segondè, Pat te antre nan kongregasyon an epi li te anseye lekòl primè nan St. Paschal Babylon, St. Clare, Immaculate Conception nan Brooklyn ak Holy Name nan Valley Stream. Li te fè yon diplòm bakaloreya nan edikasyon nan St. John's University ak yon metriz nan teyoloji nan Inivèsite Katolik. Apre Pat te anseye Relijyon nan Mary LouisAcademy, Pat te kòmanse ministè venntwazan li kòm Direktè St. Rita nan vil Long Island.

Nan sezon sa a nan Epifani, Jezi revele nan mond lan. Li te rasanble disip li yo ki t ap suiv li yo pandan l avèk konpasyon l te lonje men sou moun ki nan bezwen yo, san yo pa ekskli pèsonn, li te geri moun ki malad yo e li te kalme moun ki te pè yo. Pat te menm prezans sa a akeyan ak kalme nan tout ministè li yo, enkli onz ane li yo isit la nan Maria Regina. Nenpòt moun ki te antre nan bilding sa a ta gen plis chans resevwa pa Pat nan koulwa a oswa gen yon pòt louvri ak aparèy li sou la men. Li te antre nan chanm apre chanm ak souri cho li pou tcheke nan ak wè ki jan yon rezidan t ap fè, espesyalman moun ki fèk rive. Yon moun ki koute, yon prezans kalme, rasire nan boutik kado a oswa nenpòt kote li te ye, Li pa bezwen anpil imajinasyon pou imajine enpak lavi li te genyen sou dè milye de timoun, paran ak kòlèg nan tan li nan ansèyman ak kòm Direktè St Rita a.

Nou isit la pou selebre Pat ak kado li te pataje avèk générosité ak fanmi ki renmen l, anpil fanmi ak kòlèg li, sè nou yo ak rezidan yo isit nan Maria Regina. Gran nyès Pat a, Julia te ekri yon powèm ki eksprime konbyen nan nou te santi nan prezans Pat:

"Matant Pat, mwen renmen anpil.
Souri ou se tankou yon lumineux ete.
Lè ou fè m ri,
ou fè m santi m espesyal.
Ou fè m santi m renmen jis jan m te ye a.”

Sè Patricia Ann Seaman, CSJ te mouri 3 janvye 2019 nan 71yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: