Memoryal

Sè Patricia Ann Walsh. CSJ

 Pandan jou ki pi sen sa yo, nou reyini ansanm pou selebre epi di mèsi pou lavi fidèl ak bèl Sè Patricia Walsh, ansyen Sè Agnes De Sales, yon Sè Sen Jozèf pandan 68 ane ki gen anpil pitit e ki gen kè kontan.

Pat te toujou kenbe gwo lefèt ke li te pitit fi imigran Ilandè yo, Anthony ak Mary Walsh ak pi piti a nan 6 frè ak sè yo tout moun ki te pre-mouri li. Pat te sè renmen Anthony, Gerard, Jack, Eileen, ak Mary, ~ e li te tèlman fyè ke Brooklyn te lakay yo!

Pawas Holy Name te anrichi ak anime lavi fanmi yo epi li te kontribye nan sans kominal ospitalite ak vwazinaj yo.

Apre li fin gradye nan Bay Ridge High School, Pat te antre nan kominote a ak yon dezi cho pou anbrase ansèyman kòm yon pasyon pou tout lavi. Li te viv dezi sa a avèk fèm ak ekselans nan St. Martin of Tours, Our Lady of Perpetual Help, Transfiguration ak St. Benedict Joseph. An 1981, li te gen don ak yon demenaje nan St. Francis de Sales, Belle Harbour, yon deplasman ki te pèmèt li fleri kòm yon pwofesè ak angaje yo nan ministè pawas aktif pandan 35 ane. Kòm yon pati nan yon kominote lafwa ki vibran, tout enklizif, don ak talan Pat te pwospere ~ Lespri Bondye te mache avèk li kòm yon vrè sè nan katye a ~ kominote plaj li renmen anpil. Li te temwen chak jou apèl Jezi te fè pou l vin yon prezans imilite, ki gen konpasyon pou moun ki nan bezwen yo.

Pat yo te rele yon "bouji etensèl" ~ youn ki limen ak kouran

rasanbleman sè ak fanmi ak zanmi yo tou senpleman jwi youn ak lòt ~ epi jwenn sakre a nan san pèdi monn nan. Ri karakteristik li yo ak yon bèl souri danse, ansanm ak je ble li pandan istwa yo te rakonte ak lespri Ilandè li ak bon imè te evidan pou tout moun.

Grenn Pat te plante ak nouri pa Bondye fidèl li a te fleri pi lwen pase konpreyansyon ~ li, ansanm ak Pat Chelius ak Paul Marita se lejand nan Penensil la pou jantiyès, jenerozite, angajman yo nan edikasyon Katolik ak lanmou pou timoun ak fanmi yo.

Medya sosyal yo te inonde ak omaj lumineux bay Pat. Yon elèv ki te gen Pat nan 4 lath Klas anpil lalin de sa, avèk tandrès te sonje youn nan pwovèb pi renmen Pat yo ~ "Bon, pi bon, pi bon, pa janm kite l repoze 'jouk byen ou vin pi bon epi pi bon ou se pi bon an!"

Yon reyalite ti kras li te ye sou Pat se ke li te yon grafoanalysist entènasyonal sètifye - mwen pral repete sa - Graphoanalysist! – yon moun ki te kapab jije karaktè yon moun, dispozisyon, ak aptitid, dapre ekriti yon moun. (Mwen sèten tout moun ap reflechi kounye a sou kat ak mesaj ou te voye Pat pandan ane yo, ak sou kalite ekriti ou!)

Demenaje Pat nan Villa a an 2017 te sanble twomatik e ki te chanje lavi men ospitalite ak lespri akèy ke Pats ak Paul te fè eksperyans te louvri ane nan lavi kominote kè kontan, sen, ak sans.

Lefèt ke Sè Maureen Jordan, CIJ, figi akeyan nan Villa a, te kouzen Pat a, (manman yo te premye kouzen) te pote yon gwo lajwa ak yon sans de lapè apwofondi pou Pat ki ta toujou di: “Se kouzen mwen, li kapab. pa fè sa ki mal"

Pat te antre ak tout kè nan lavi nan Villa a ak fidelite ak konsantre ~ Ekaristik la santre lavi li ~ ak lavi lapriyè li ak Pat ak Pòl kontinye chak swa ak Magnificat la kòm jete lank yo. Temwen devosyon Pat pou Manman Benediksyon an temwen an piblik pandan l te angaje l

nan yon bonjou pou Mari chak jou pandan l t ap pase devan estati l chak maten. “Nou konte sou ou jodi a, Mari” se te pawòl li ~ e Mari pa t janm desi, jiska lè pat mouri.

Pandan Konstitisyon nou an mete nan men Pat, nou remèsye Bondye mizèrikòd nou an, pwovidansyèl pou lavi Sè Pat Walsh, ki te viv tou senpleman, nan lapriyè, avèk kouraj, ak konpasyon kòm yon Sè Sen Jozèf pandan 68 ane memorab ak lafwa ranpli. .

Sè Patricia Ann Walsh, CSJ, ansyen Sè Agnes de Sales, te mouri 2 avril 2023 nan 68yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: