Memoryal

Sè Patricia Margaret Taylor, CSJ

Pat Taylor te fèt an 1939 nan yon fanmi bèl bagay nan kè Brooklyn. Paran li yo, John ak Teresa, te travay di, moun ki trè devwe ki te anseye pitit yo kijan pou yo viv yon bon lavi plen ak lajwa ak bon travay. 

Pat te gen de frè, John, ke li te rele Junie ak Thomas. Li te gen yon sèl sè, men sa te ase. Ronnie pa t jis sè l men pi bon zanmi l. Papa Pat te mouri san atann lè Pat te toujou jenn e Junie, frè li, te pran wòl pou l pran swen manman l ak fanmi an. Pat te trè pre li. Lè Junie te mouri san atann li te trè difisil pou Pat. Li te renmen l anpil!

Pat te ale nan Lekòl Elemantè ak Segondè St Brendan. Apre gradyasyon li te travay kòm yon kontab nan Schribners, yon gwo sosyete nan vil Nouyòk. Sepandan, apèl la nan lavi relijye t ap brase nan kè l epi an 1959 li te antre nan Sè Sen Jozèf yo. Pandan l te antre nan lavi Novisya a, li te kontan ke sa a se kote li te dwe ye. Men, Bondye te gen lòt plan. Manman Pat te vin malad grav epi Pat te retounen lakay li pou pran swen l jiskaske li mouri anpil ane apre. 

Yon lòt fwa ankò apèl pou lavi relijye te fè eko nan kè l epi an 1970 Pat te re-antre Novisya a. Septanm k ap vini an li ta pral selebre 50 lith ane kòm yon Sè Saint Joseph. Pandan ane sa yo, ministè Pat te toujou nan yon wòl sipò. Li te travay kòm yon kontab nan St. James Elementary School nan Jay Street, nan St. Joseph's High School sou Bridge Street ak nan St Agnes Seminary nan Brooklyn. Ministè li a soti nan biwo li pandan l te gen rapò ak etidyan yo ak anplwaye yo. Li te toujou janti ak enterese nan yo... epi je ble klere li yo ak souri li te klere lekòl la. 

Menmsi li te kounye a, "Sè Pat", li toujou rete Pat. Patsy, matant Pat pou fanmi li. Li te adore tout nyès li yo ak neve li yo, ak pitit yo. Epi yo ta fè anyen pou ede yo soti. 

Mwen kwè pi bon fason pou pale ak "ki moun ki Pat Taylor te" se gade mo ki sou do kat fineray li a. Pat te fè efò chak jou yo dwe

Senp

Lapriyè

Kouraj

Konpasyon

LI TE SIMP…si gen yon mo ki dekri Pat se senplisite…li te gen yon apwòch ki sanble ak yon timoun nan lavi. …nan yon fason trè bon ak an sante. Nan senplisite li, li te libere de enterè pwòp tèt ou oswa de sa lòt moun ka panse de li. Li te gen tou yon gwo sans de imè epi li te itilize li byen. Pat tou ta ka dekri kòm

Yon dyaman nan roughand li bay egzanp sa a di: "Ou ka pran ti fi a soti nan Brooklyn men ou pa ka retire Brooklyn nan ti fi a"

LI TE PRIYE

Pat te viv yon vi dedye a Manman beni ak ekaristik la. Plizyè mwa anvan li mouri, Pat te fè yon Retreat Dirije ak Jo Andrew, Direktè Swen Pastoral nan Sacred Heart Convent. Sa a te yon eksperyans trè deplase pou Pat. Mwen kwè ke li te prepare li pou tranzisyon difisil soti nan Sacred Heart Convent nan Hempstead pou rive nan Rezidans Maria Regina nan Brentwood. Pandan dènye semèn sa yo, pirifikasyon li ak doulè ak yon santiman abandon te tankou yon nwit nwa nan nanm pou li. Nan doulè li, li te santi l pèdi jiskaske l te kite l antre nan bra Bondye... pandan l te tande kantik "Amazing Grace" nan kè l.

 

PAT TE KOURAJE

Pou di Pat te vanyan se yon egzajere. Li te soufri nan Atrit rimatoyid grav pou prèske tout lavi relijye li. Li te fè fas ak doulè ekstrèm li ak feblès tèt li ... ak detèminasyon. Li pa t janm gen pitye pou tèt li... li pa t tann pou l pran swen l... Olye de sa. Li te toujou gen yon ministè ... li te toujou pran swen lòt moun. 

Pafwa Pat tap viv ak kouraj te pran fòm chen towo!!!! Sè Jean Amore te pataje yon ensidan avèm yè. Nan yon moman, kongregasyon nou an te oblije pran yon desizyon trè douloure pou fèmen Lekòl Seminè St. Agnes. Yo te fè yon reyinyon pou enfòme paran yo. Nan fen reyinyon an paran yo pran aspè sou tab kote Ekip Lidèchip nou an te chita a. Yo te fache ... kriye ... ostil. Sa a fache ak fache Chè Pat nou an... li leve soti nan chèz li epi li pouse ant Table Lidèchip la ak Paran yo. Ou ka imajine kòlè nan vwa li ak gade sa a nan je li pandan li te bay paran yo lòd pou SISPANN!!!!….CHITA!!!…. epi ou konnen ke yo te fè egzakteman jan li te kòmande!!!! Pat te defann Lidèchip la avèk kouraj nan pwòp fason pa li. Epi yo te kontan li te la pou fè sa!!!

 

LI TE KONPASYON

 

Pat te gen yon fason pou yo te tou senpleman ak moun .. .pa gen lè ... pa gen atant. Souvan nan Kouvan Sakre Kè nou te jwenn li chita deyò oswa nan Gazebo a ak Sè Vincent Louise ... oswa Sè Mary Martin ... kòm yo te vin pi piti ak mwens kapab kominike. Li te tou senpleman nan prezans yo ak konpasyon renmen atansyon. 

Lè yo te dyagnostike sè l ', Ronnie, ak kansè tèminal, Pat te kite Sacred Heart Convent kote tout bezwen fizik, medikal, espirityèl ak emosyonèl li yo te adrese. Li te ale nan Staten Island pou adrese bezwen fizik, medikal, espirityèl ak emosyonèl Ronnie, ak konpasyon... e wi... yon ti batay jis pou kenbe bagay yo nòmal.

Mwen sèten ou menm, neve li yo ak nyès li yo, te fè eksperyans menm konpasyon sa a nan men Matant Pat ou a pandan w te fè fas ak difikilte ou yo,... soufrans ou yo...defi ou yo. Matant Pat te toujou la pou ou 100%...plis toujou!!!

 

Se konsa, nou rasanble isit la maten an...nou selebre fanm sa a...Sè Saint Joseph sa a...

ki te viv lavi li

Senpleman

Nan lapriyè

Ak kouraj

ak konpasyon. 

Nou remèt Pat bay Bondye ki renmen l nan `pawòl ansyen priyè Celtic sa a. 

 

Lapriyè Angajman

Mwen pa pou mwen ankò, men pou ou.
Sèvi ak mwen jan ou chwazi a, klase m 'akote
nenpòt moun ou chwazi;
mete m 'fè,
fè m soufri, kite m travay pou ou,
oswa mete sou kote pou ou,
leve pou ou,
oswa desann desann pou Ou;
kite m plen,
kite m vid;
kite m 'gen tout bagay
kite m pa gen anyen.
Avèk tout kè m, mwen lib chwazi bay tout bagay
Lòd ou ak apwobasyon ou!
Koulye a, Bondye ki gen tout pouvwa a, Papa, Pitit gason ak Lespri Sen,
se pou mwen e mwen se pwòp pa ou. Amèn

Soti nan yon liv lapriyè chak jou Celtic

 Sè Patricia Lynch, CSJ

 Sè Patricia Margret Taylor te mouri 19 janvye 2020.

Pataje paj sa a: