Memoryal

Sè Patrick Maureen Diamond, CSJ

 

 Nou reyini jodi a pou nou di S. Patrick Maureen Diamond orevwa – yon fanm ki gen 91 an ki te yon Sè St Joseph pandan 72 an. Patrick te fèt Mary Elizabeth Diamond pou Anna Marnell ak Frank Diamond nan Buffalo, NY nan dat 19 janvye 1923. Tou de paran li te emigre soti Iland pou chèche travay e okòmansman te jwenn li nan sèvis domestik. Men, malerezman, papa l te mouri lè li te sèlman 6 an. fin vye granmoun ak manman l 'te gen pou jwenn yon travay pi byen peye pou sipòte tèt li ak ti fi a. Se te 1929, tan difisil gwo Depresyon an te fèk kòmanse. Anpil fwaye konfòtab pa t kapab gen mwayen domestik ankò, kidonk Anna Diamond te oblije jwenn travay nan Letchworth Village nan Konte Rockland. Vilaj la se te yon azil pou moun andikape ak mantal defi. Mary Elizabeth te oblije rete Bwouklin ak matant li ak tonton l paske manman l t ap travay anpil èdtan epi li t ap viv nan lojman pou anplwaye yo. Patrick Maureen ak manman l pa t janm viv ansanm ankò men yo te kenbe yon lyen trè sere. Madanm Diamond te travay nan Letchworth pandan 37 ane epi lè li te mouri an 1959 li te kite pitit fi li $10,000. An 1971 S. Joan de Lourdes te bay Patrick pèmisyon pou l sèvi ak kèk nan lajan sa a pou l vizite Iland. Se te yon pwen wo nan lavi li. Li te renmen tout bagay Ilandè e san dout te vin lakay li ak plis chanson Ilandè, chante ak powèm pase li te ale ak. Timoun li te anseye yo te gen yon nouvo repètwa pou aprann angle, jewografi ak tout lòt bagay li te anseye yo atravè chante Ilandè li yo. Patrick Maureen kite dèyè yon bèl repitasyon kòm yon Sè St Joseph. Lè m te mande sè yo si yo te konnen li repons san ekivok la se te "Ala yon bèl moun pou viv ak", e mwen te tande l' fwa e ankò. Moun li te anseye yo sonje yo te renmen yo nan klas li a kòm yon kote pou aprann plezi ak san doulè. Li pa te gen okenn pwoblèm disiplin. Li te renmen timoun yo e yo te toujou konnen sa. Kòm youn, ki pa gen dout, te gen yon bagay nan yon anfans difisil, yo te separe lontan ak manman li renmen anpil, Patrick te grandi nan renmen, bay granmoun ki pa janm plenyen oswa mande twòp moun. Li te konnen kòm "Sè Boss" nan dezyèm etaj la nan Maria Regina paske li pa t ap kite moun kite chanm nan jiskaske li te fini yon istwa - men dlo nan je anpil moun koule lè li te mouri a pwouve ke "Sè Boss" te renmen nan kay sa a menm jan li te tout lòt kote li te viv. Li ta sanble ke liy lan Diamond te mouri ak lanmò nan Patrick Maureen men sa a pa konsa. Nan tan li isit la nan MR li te vin "Grann" nan Nancy G, nan Crystal ak Maria, ak lòt moun ki te sèvi l 'si byen. Li nan vire sete zòrèy renmen, koute ki te pran swen tout bagay nan lavi yo. ADN ak san pa defini yon liy vre. Se lanmou ki pase nan mitan nou e ki pwovoke jenerasyon kap vini an nan bon bagay. Patrick te tankou yon etensèl nenpòt kote li te rete. Li pral manke. Se pou w repoze anpè, Patrick. Sè Patrick Maureen Diamond, CSJ te mouri 21 fevriye 2014 nan 72yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: