Memoryal

Sè Regina Blackwell CSJ

 

Nou vin isit la jodi a pou selebre lavi Regina Blackwell, S. Marian Regina, yon Sè St Joseph pou prèske 68 ane.
Regina te fèt nan Brooklyn ak Maria Theresa ak Joseph Blackwell. Maria Theresa te fèt nan Scotland ak Joseph te fèt Georgia men yon jan kanmenm yo te fini ansanm nan kalfou mond lan - Our Lady of Perpetual Help Parish nan Brooklyn. Regina se te youn nan nèf timoun nan fanmi Blackwell. Frè li yo se Joseph, Ed, Andre ak Noel. Nou konnen sè l yo- Beatrice, S. Joseph Gabriel, Ernestine-S. Gerard Perpetua, Marie, yon Sè Trinitè. Joseph Miriam, ak jimo li S. Rosemary- sè li renmen anpil ak konpayon depi anvan nesans.

Regina te ale nan lekòl primè OLPH ak nan lekòl segondè St. Joseph. Li menm ak Rosemary te antre nan kongregasyon an an 1953. Mwen te mande Rosemary kiyès ki fèt an premye. Li te di m ke aktyèlman li, Rosemary, te fèt senk minit devan Regina konsa, jiskaske yo antre nan kominote a, li te pi gran. Mwen te sezi pa repons sa a jiskaske li te eksplike ke paske non Regina te vin premye nan alfabè a, li te plase devan Rosemary nan lis gwoup antre yo ki te fè li pi gran an.

Regina te pase pi fò nan ministè li a ap anseye 1st ak 2nd klas. Li te bay fondasyon edikasyonèl ki enpòtan anpil pou lavi yon pakèt ti fi ak ti gason pandan y ap aprann fondamantal lekti ak ABC debaz yo. Yo te di ke Regina te gen don pou yo te kapab anseye nenpòt elèv ki jan yo li.

Sal klas li te ranpli ak mizik. Li te anseye elèv yo chante pandan l t ap jwe pyano pou akonpaye yo. Elèv yo te aprann kantik ak melodi montre Broadway. Mizik te toujou jwe yon pati enpòtan nan lavi Regina. Menm lè Regina ak Rosemary t ap vwayaje pou pran vaksen kont COVID la kèk semèn de sa, yo te bay konpayon machin yo ak yon seri mizik.

Regina ak Rosemary yo se marasa glas souvan sa vle di youn se men dwat ak lòt men gòch. Rosemary te di ke li ta di Regina- Mwen dwat epi ou pa bon! Kosyon yo te nye ak sipò mityèlman. Rosemary, konnen priyè nou pou ou nan gwo pèt ou.

Sa gen yon semèn Vandredi pase a, konsèy la te vizite Sacred Heart Convent kote Regina te pase dènye jou li yo. Nan epòk sa a, Regina t ap di nou kijan li t ap priye pou nou ak rekonesans li pou kongregasyon an.

Regina, kongregasyon an rekonesan pou ou, pou ministè w ak pou sèvis ou.

Sè Regina Blackwell, CSJ te mouri 27 me 2021 nan 68yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: