Memoryal

Sè Rita Elizabeth Derricks, CSJ

Gen yon ansyen pwovèb ki di: "Ou pa ka pran li avèk ou lè w ale."

Men, Liv Revelasyon an gen yon lòt pwennvi - "Benediksyon pou moun ki mouri nan Seyè a... Wi... Se Lespri Bondye a di, yo beni tout bon, paske bon aksyon yo ale ak yo". (Rev. 14:1-3)

Mwen kwè byen fèm ke nou tout – ki te rasanble nan Espas Sakre sa a kote Elizabèt te priye anpil fwa-ansanm ak anpil lòt moun ki pa t kapab isit la – se pami moun k ap resevwa benediksyon yo nan inonbrabl “bon zak” Elizabèt te fè pou anpil moun.

Non Rita vle di - pitit limyè. Non Elizabèt vle di plenite Bondye ki gen anpil. Pandan tout lavi li, avèk fanmi, zanmi ak anpil kominote li yo, Rita Elizabeth te pote limyè Kris la bay moun ki gen chans konnen l. dout, li te ede lòt moun konnen plenitude Bondye nan Plenty la.

Elizabeth se te yon pwofesè - kit li t ap anseye elèv yo nan salklas yo, kòm yon titè espesyal pou moun ki te bezwen plis atansyon, gide katechist pawas yo lè li te yon DRE, kòm yon katechist tèt li, lè li t ap temwaye Lafwa nou pou moun ki nan pwosesis RCIA. – oswa menm ede m aprann sakre Ministè Rejyonal yo – ak kèk “bagay” pratik sou sa tou.

Li te pote Limyè Kris la ak plenitid nan pwòp kado pa l Bondye te ban mwen ak anpil lòt moun. Mwen menm, mwen pral toujou rekonesan.

Elizabeth te renmen byen ak fidèlman - e li te renmen an repons. Elizabeth te renmen fanmi li - e yo te renmen - kòm "Matriyach la" nan yon gwo, etandu klan Ilandè, li te pran plezi nan e li te renouvle nan selebrasyon fanmi yo - ak adisyon nan chak nouvo manm.

Elizabeth te renmen kongregasyon li a ak kominote lokal li a. Sè l yo pale de li tankou yon fanm ki ta renmen koute tout moun avèk pasyans e ki aksepte tout moun. Li t ap kreye yon atmosfè konfòtab pou moun ki bò kote l yo epi li te ede fè “Snows Convent” yon kote akeyan pou tout moun.

Konpetans boulanjri li yo - espesyalman pen soda Ilandè li - anrichi anpil selebrasyon ak kèk ren. Ak atis la nan li ta dekore kay la pou chak jou ferye ak evènman.

Lè Sè nan Kay la te malad, Elizabeth t ap ede yo òganize "plan swen" yo -epi fè li byen. Lè m t ap mande Elizabeth kijan li ye, li te reponn: "Ase bon".

Epi Elizabèt te renmen Fanmi Pawas Our Lady of the Snow.Lè m t ap vini nan mès isit la - mwen t ap rankontre l ak lide ke apre Masswe t ap monte nan kouvan an pou te. Men, sa pa t tèlman fasil fè, paske Elizabeth t ap salye epi prèske tout moun t ap salye.

Elizabeth te kontan anpil nan Gwoup Atizana a – ak bèl travay yo te fè ansanm – ansanm ak plezi yo te fè l. Akeyi nouvo moun atravè pwosesis RCIA a – tou de nan Legliz Katolik la ak nan pawas espesyal sa a – te pote gwo lajwa li. Mwen santi li te pote lajwa pou moun sa yo tou.

Elizabèt te pwofondman fidèl ak zanmi l yo depi plizyè ane. Mwen te toujou admire konpetans li nan kenbe an kontak ak anpil moun - menm lè yo te nan yon distans.

Se konsa, nou menm k ap resevwa “bon aksyon” Sè Rita Elizabeth Derricks – li pral manke anpil. Men, kòm bon zèv li yo ale avè l 'nan plas li byen merite nan wayòm Bondye a, mwen ka tande l' di m '... e petèt pou nou tout - Se konsa, kounye a, cheri... asire w ke ou kontinye fè pwòp zèv ou pou ou genyen. yon bagay pou nou pote lè nou rankontre ankò.
Virginia Down, CSJ  

Sè Rita Elizabeth Derricks, CSJ te mouri 17 jen 2018 nan 69yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: