Memoryal

Sè Rose Miriam Pelletier, CSJ

Kanpe avek mwen jodia se 51 fanm ki te akonpanye Rose depi 1964 jiska prezan ak fidelite ak lanmou. Byen pwovidansyèl litiji sa a ap fèt nan espas kote tout bagay te kòmanse- Sal Postulant nou an. Ak nan kou, figi sajès nou yo - metrès nou yo - ki jodi a - rantre nan nou nan lespri! Se konsa, Rosebud, ou fin fè sèk!

"Mwen pap janm bliye w"  (EZAYI)
Pawòl senp, men pwofon pwofèt Ezayi sa yo, pran kè Bondye fidèl nou an ki toujou renmen nou an.
Pawòl sa yo se te poto nan lavi Rose Miriam- ak mo ki te gen gwo siyifikasyon pou li ak fèt 1964 la- Yo te selebre nan chante epi pafwa nan dans!. E pou dosye a, Rose Miriam te Majistra ofisyèl nou an ak detantè tout verite ak istwa.

Bon souvni ak senpati pwofon pou fanmi Rose ki rejwenn nou nòmalman jodi a. Ou gen yon plas distenge nan ane fòmasyon nou yo nan Brentwood kòm founisè #1 nan sirèt Fanny Farmer ak Russel Stover nan jou vizit yo - yon onè ki te pote gwo lajwa pou Rose renmen anpil ou a. Youn pa t janm pale ak Rose san yo pa tande yon istwa oswa yon chonje fanmi Pelletieri li ki gen anpil valè. Ou ta ka sèten tout detay, evènman, lè ak dat ta dwe enkli- ak presizyon li pa janm te kesyone! Fanmi li se te kè li- antanke sèl ti fi ki gen 4 bèl frè ki renmen plezi ak avantur, eksantrik, relasyon yo ak zak jantiyès yo te toujou sous istwa ki te bay, amize ak enspire - istwa ki pa janm fin vye granmoun. Jenerasyon kap vini an te mache ak fyète nan eritaj yo- ba a te wo ak nan je Rose ou te toujou depase atant yo nan gwo soulye ranpli. Li te renmen ou konsa!

"Mwen pap janm bliye w"

Nan lavi kado a nan yon amitye ki gen sans sipò se egzakteman sa - yon kado vre! Rose te jwenn sa nan Paul Marie, konpayon fidèl li pandan tout lavi- e Paul te jwenn menm bagay la tou nan Rose. Nan planifikasyon ale nenpòt kote oswa fè anyen li te toujou yon chèz pou DE! Yo ta rive nan Maria Regina oswa Motherhouse la - toujou chaje ak kado pou tout moun - epi yo ta kite lajan pou krèm glase pandan y ap pati. Bond pa lapriyè di chak swa yo nan Rosary a kontinye jis nan fen.

"Mwen pap janm bliye w"

Kòm yon manm fyè nan Pati a nan 1964-pi li te ye kòm Pati a - Pati, Rose te omniprezan pou katalòg tout detay nan lavi nou soti nan postulans jiska prezan. Li pa janm rate yon ritm nan sonje yon evènman, yon ensidan komik oswa yon trajedi tou pre- garanti te gen gwo anbelisman nan reyalite ak pèsonalite. Pou chak reyinyon pati, epi li te blag nou te pran yon 4th pwomèt pou yo genyen yo, ak jou ki genyen ant Rose te toujou pare yo kenbe soti kòm rakonteur a pa ekselans!

"Mwen pap janm bliye w"

Rose te renmen se yon Sè St Joseph e li te viv 56 ane li nan angajman total kòm yon Sè nan katye a- nan salklas la oswa nan lari yo nan pawas li te sèvi yo- e san dout, nan opinyon Rose yo te reklame pi bon lari yo. pa Brooklyn chè li. Antanke yon moun reyèl, Rose te konnen istwa tout moun epi li te ofri konsèy sensè li yo te mande oswa ou pa te mande l, epi li te priye an kantite- pawòl li yo te toujou eksprime nan fason li enjenye ak dirèk. Pase tan ak Gwoup Sitwayen Granmoun yo nan pawas St Cecilia- St. Frances te pi gwo pwen nan dènye ane li yo. Yo te mond vwazen li renmen anpil. Lè li te retounen Brooklyn pou selebre rejwisans an lò li a, vwazen yo te vini an pakèt moun- e jan yon fanm byen te di sa- “Sè Rose ap toujou rete Rock Star nou an- nou manke li ak Sè Paul- yo te ekip Tag Bondye nan mitan nou. ".

"Mwen pap janm bliye w"

Tranzisyon Rose a nan Sacred Heart Convent te definitivman yon efò kominote ak ti kras kout nan yon mirak CSJ. Evantyèlman chwa a te anbrase ak rekonesans ak anpil konvèsasyon bò-bar! Li te lakay li! Nan dènye ane yo, yon apèl nan telefòn Rose te garanti yo dwe ranpli ak yon lis ki dire lontan nan ki moun ki, ki kote ak poukisa nan lavi a nan Sacred Heart Convent, Fanmi Pelletieri ak pi laj mond lan CSJ.

Li te trè dirèk-

"Tesa, asire w ke ou menm ak Carole ap priye pou Sè - konsa ak konsa - li tonbe epi li grav."
"Tesa, youn nan pitit asistan nou yo malad ak lajan sere." – Rose Miriam pran swen li!
"Bòsè mwen an nan lapenn e poutan li toujou panse ak mwen."
"Chris Maher se yon sen absoli e li merite yon ogmantasyon."
"Elizabeth Myles travay twò di li bezwen konje."

Epi lis la kontinye ak kontinye- asire w ke tout moun te sonje nan lapriyè. Rose te renmen lè yo te rele l CNN News Anchor nan CSJ mond lan-
Malgre ke li byen vit di ke li te yon pozisyon ki poko peye.

"Mwen pap janm bliye w"

Ave Regina, lè li te tande lanmò Rose ak sajès te di ke Rose se yon fanm ki abitye lapenn men Bondye te fè gras pou l transandan.
Egzamen triyonf Rose sou lit ak defi ki souvan touche lavi li te klè pandan yon vizit pandan li te nan Lopital Mercy. Li te imedyatman evidan ke Rose te selebrite pawas la. Apre yo fin verifye ke Rose te an reyalite yon mè reyèl, rezidan yo te pale de jantiyès li, afabilite, entelijans rapid ak kapasite li pou fè yo santi yo espesyal. Rose te konnen non tout moun e li te pale lib sou lanmou pèsonèl Bondye genyen pou yo. Vreman vre, senserite Rose ak sans nan sen an te pom pou gerizon yo.

Nan lavi gen kèk moun ki vrèman inoubliyab-
Mèsi Rose paske ou te youn nan yo-
Lanmou ou pou lavi....
Pasyon ou pou enklizif ak koneksyon-
Lanmou lavi reyèl ou aktif pou Bondye ak frè parèy ou renmen anpil la-
Lajwa ou nan fè moun ri-
Triyonf ou sou advèsite. . . Tout ajoute jiska yon lavi byen viv.
Bondye ki renmen w avèk tandrès kounye a akeyi w lakay ou ak yon lanmou ki san mank.
Epi nou menm, fanmi w, zanmi w ak kominote w ansanm ak Ezayi pou w di-

"Nou pap janm bliye w"! 
(Sè Tesa Fitzgerald)

Sè Rose Miriam Pelletier, CSJ te mouri 22 janvye 2021 nan 57yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: