Memoryal

Sè Rosemary Anne Kern, CSJ

Sè Rosemary Kern, ansyen Sè Thomas Rosaire, te viv 64 ane li yo nan manti relijye nan yon espri sajès ak fòs. Li te pataje lanmou Bondye ak yon lespri dou ak yon kè jenere ki touche anpil lavi.

Rosemary te pitit fi Thomas ak Rosanna Kern. Li te antre nan kongregasyon an n 1955 soti nan pawas la nan Or Lady of Loretto nan Hempstead. Apre li te fè yon BS nan Edikasyon Elemantè nan Brentwood College, li te kontinye anseye nan lekòl primè pawas yo. Deklarasyon vizyon nou an di ke “Sè Sen Jozèf yo ap viv yon lavi ki senp, ki nan lapriyè, ki gen kouraj epi ki gen konpasyon. Si youn nan nou te viv sa a se te Rosemary.

Rosemary jan anpil moun ou konnen te gen yon move vizyon e etid te difisil pou li, kidonk li te pase tout ministè li apre li fin resevwa diplòm bakaloreya li ansèyman Dezyèm Ane, pa sèlman paske li te renmen prepare elèv yo pou yo resevwa Premye Sakreman Penitans ak Sent Ekaristik. enprime nan liv yo te gwo epi li te kapab li li Ministè li yo enkli Sen Malachi, Brooklyn, Kè Immaculate Mari, Brooklyn, Sentespri, Brooklyn, Holy Child Jesus, Richmond Hill, St. Benedict Joseph Labe, Richmond Hill.

Apre w fin pran retrèt, Rosemary te sèvi kòm volontè nan Bridge to Life. Soti nan 2006 - 2018 li te travay kòm yon volontè retrete nan Maria Regina Convent, Brentwood.isit la nan Maria Regina kòm yon Minis ekaristik ak nenpòt lòt travay ki te bezwen atansyon. Rosemary te renmen kwochè e li te fè anpil dra ti bebe ak afgan pou boutik kado a.

Rosemary te gen anpil devosyon pou Manman Benediksyon an e li te priye anpil rosary chak jou. Li te gen anpil lanmou tou pou Mès la. Nou tout konnen kouraj li te fè fas ak maladi grav ak konpasyon li te pwolonje pou anpil moun, k ap travay ak pwopagasyon Lafwa a epi ede anpil moun ki gen gwo bezwen.

Yo pral sonje Rosemary kòm yon fanm janti ak dou ki te renmen mizik e ki te totalman angaje nan ministè li. Sè Rosemary Anne Kern, CSJ te mouri 26 out 2019 nan 64yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: