Memoryal

Sè Rosemary Monica Remeschatis, CSJ

 

Rosemary te goumen bon batay la, fini kous la, kenbe lafwa. Koulye a, nou reyini ansanm maten an pou selebre ke Rosemary Monica Remeschatis jwi lapè etènèl ak Bondye ki te akonpaye li depi nesans li.

Rosemary te grandi nan Pawas St Nicholas Tolentine. Apre li te fin gradye nan lekòl segondè an 1950, Rosemary te antre nan Sè Sen Jozèf e li t ap fete 70 ane nan kongregasyon an septanm sa a.

Rosemary te fè yon diplòm bakaloreya nan sosyoloji nan St. Joseph's College ak yon metriz nan sosyoloji nan CW Post. Nan premye ane li nan kongregasyon an, Rosemary te anseye klas elemantè nan St Martin of Tours, Holy Child Jesus ak St Rose of Lima. Li te toujou santi l atire pou ede moun ki te malad epi li te vin sètifye kòm yon Teknisyen Famasi Lopital. Rosemary te fè sèvis nan Lopital Jeneral Santral nan Plainview ak Lopital Mercy.

Tout moun ki te konnen Rosemary te konnen li te renmen mizik ak tanbou li. Li te yon pèkisyon konstan nan pi popilè nan lemonn, oswa omwen Brentwood pi popilè, "Nun Better Band." Pèfòmans pou evènman kominotè ak pawas te sèlman yon sèl kote pou talan li. Rosemary te bay san gad dèyè terapi mizik nan yon kantite sant sante ak mezon retrèt. Yo te rekonèt li pou 25 ane sèvis nan Rezidans Maria Regina nou an.

Rosemary te fè fas ak defi yo nan pwòp lavi li ak kouraj ak konfyans revele yon lafwa pèsonèl nan Bondye ki renmen san kondisyon. Jan nou pral tande nan levanjil jodi a, Rosemary te pare ak reveye pou retounen Bondye li a ki te akeyi l sou tab li pataje ak tout moun ki te ale anvan li yo.

Repoze an lapè Rosemary e mèsi pou fidelite w ak prezans ou anvè anpil moun ki te leve lespri w pa mizik ak prezans ou.

Sè Rosemary Monica Remeschatis, CSJ te mouri 28 janvye 2020 nan 70yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: