Memoryal

Sè Rosemary Anne Wood, CSJ

Wood 4209

Nou selebre lavi Sè Rosemary Wood, Sè Anne Georgine, nan sezon Lavan sa a, antisipe vini Kris la ki toujou prezan nan lavi nou. Rosemary te trè konsyan de prezans sa a nan lavi li, lonje men ak ankouraje lòt moun ak fason li dwat ak enterè pi gwo nan moun ki bò kote l '.

Yon Sè Saint Joseph pou swasanntwazan, Rosemary te fèt ak Anna Conarty ak George Wood e li te grandi ak fanmi li nan Queens. Li te antre nan kongregasyon an apre li te ale nan Juniorate St Joseph epi li te sèvi nan edikasyon pou plis pase senkant ane. Antanke pwofesè, Rosemary te anseye nan anpil lekòl primè e li te sèvi kòm Direktè nan Most Precious Blood nan vil Long Island. Li te renmen timoun yo e li te toujou la pou gide yo ak dirije yo. Li te anseye nan St. Christopher's nan Baldwin epi li te sèvi kòm volontè anvan li te vin nan St. Joseph's Couvent.

Relasyon yo te trè enpòtan pou Rosemary e li te pran swen fanmi li anpil, li te rete an kontak ak nyès ak neve yo, li te jwi amitye sè yo ak anpil zanmi l yo. Isit la, nan St Joseph's, li te enterese anpil nan sa k ap pase nan kongregasyon an ak nan lavi sè yo, anplwaye yo ak vizitè yo. Mwen panse se pou sa li te chita sou yon tab ki nan antre nan sal manje a pou li te ka salye moun lè yo antre e wi, bay opinyon li ak konsèy dirèkteman nan yon moun ki pase bò tab la oswa vizite boutik sè yo kote li. fidèlman sèvi ak Mary Ellen Noone. Tout moun ki te vin nan prezans li te santi yo rekonèt yo e nan kou yo te oblije tande yon ti kòmantè chiding ki te bay yon moman nan lajwa oswa ri nan jounen yo.

Nan sezon Lavan sa a, Rosemary jwi plenite lanmou Bondye li te prevwa pandan tout lavi li. Petèt li toujou ap reprimande nou pou nou enfliyanse mond nou an pou lanmou ka simonte diskriminasyon, vyolans ak povrete. Pandan l t ap ankouraje lòt moun, Rosemary ankouraje nou chak pou nou kwè lanmou Bondye ka chanje sa ki kase nan lavi pèsonèl nou ak nan lavi moun k ap soufri yo. Se pou nou viv pawòl Ezayi a jan Rosemary te fè sa: “Li se Bondye nou an, nou mete konfyans nou nan li e li sove nou. Nou mete konfyans nou nan li e nou kontan ak kè kontan paske li sove nou.”

Sè Rosemary Anne Wood, CSJ te mouri 10 desanm 2015 nan 74yèm ane lavi relijye li.

 

Pataje paj sa a: