Memoryal

Sè St Philip Kiely, CSJ

 Kòm mwen kòmanse pale, mwen bezwen fè ou tounen nan tan. Pou moun ki pa okouran, nan tan lontan Sè yo te mande pèmisyon pou prèske tout bagay, epi lè yon sè pa t sèten li te jwenn pèmisyon ki nesesè a li te sipoze pèmisyon an epi li te avanse. Se konsa, vit pi devan jodi a. Mwen konnen si mwen te mande Sè Philip pèmisyon li pou l pale de li ak ministè li nan Edikasyon, mwen ka tande l ak son Ilandè li t ap di: “O non, Mary tanpri pa fè sa!” Se konsa, mwen te tounen nan bon ansyen tan yo e mwen te sipoze pèmisyon li.

Antanke yon kongregasyon ki gen gwo lanmou pou Bondye, Sè yo kwè Bondye ki renmen nou an prezan intimman nan tout kreyasyon an e li anvi li epandan. Philip te angaje tèt li pou pataje resous espirityèl ak materyèl li yo, pou fè rezo ak pou kreye opòtinite edikasyonèl jistis, refòm imigrasyon, trafik moun, prejije LGBTQIA, inegalite sèks, chanjman nan klima ak lòt pwoblèm kap parèt. Nan fason sa a, li te travay nan transfòmasyon tèt li, Kongregasyon an ak divès kominote kote li te viv.

Sè Philip Kiley, yon Sè St Joseph. te mache nan mitan nou kòm yon edikatè relijye. Li te vini nan St Francis Prep soti nan St Pascal Baylon plis pase 45 ane de sa. Talan Sè Filip la te nan depatman biznis la.

Gen yon di nan Laten "Ite ad Joseph", Ale nan Joseph. Sen Jozèf te Sen an silans ki te akonpli plis pase sa nou pral janm konnen. Konsa tou, etidyan yo ak pwofesè yo ak anplwaye yo te ale jwenn Sè Filip. Li te kreye nan sal òdinatè li a yon refij pou aprann, pran swen, rive jwenn ak egalite pou tout moun ki te antre nan West 201.

Depi vandredi semèn pase a, ansyen elèv yo te mete 300 pòs sou sit wèb nou an ki te pataje fason Sè Philip ak mwen te afekte lavi yo nan men pwofesè ak anplwaye yo te touche pa eritaj swen, enkyetid ak lafwa Sè Philip.

Se konsa, mwen pataje post sa yo...

Sè Filip te rive bonè chak jou; li te jwe CD li yo nan mizik Ilandè. Elèv yo te sonje ke li te di ke li te elèv zetwal li. Li te di timoun yo dwe santi yo espesyal yon kote paske ou pa konnen ki sa lavi yo ye lè yo soti nan pòt la.

Si ou janm fè yon bagay pou li, te gen yon nòt remèsiman ekri alamen ak yon lapriyè.

Sè Filip pa t janm gen anyen ki mal pou l di sou pèsonn, li te moun ki pi janti ak elèv li yo te renmen l.

Bondye te voye Sè Filip vin yon modèl k ap viv nan misyon ak valè Prep la. Li te fè tout tan tout tan moun li kominike avèk yon pi bon moun.

Sè Filip … Yon Sen vivan ki te pran swen w e ki te viv Misyon Franciskan an. Mèsi pou tout sa ou fè pou St Francs Prep.

Lè m te vizite chanm li a, li te montre m sou kisa etidyan li yo t ap travay - li te tèlman fyè de akonplisman yo. Li menm ak mwen tou de te viv atravè yon kantite enkwayab chanjman teknoloji-nou te konnen ki sa li te tankou pou sèvi ak yon ekriven tip, fè matematik san yon kalkilatris ak te viv nan tout istwa a nan syans enfòmatik.

Li te pwofesè mwen pou aplikasyon òdinatè biznis. Word, Excel, ak

Power Point yo te vrèman agreyab ak perspicaces.

Sa gen plis pase 40 ane, mwen te pran sezisman ak Sè Philip... li te pwofesè ki pi janti ak pasyan. Li te fè chak elèv santi yo byen nan tèt yo.

Li etonan kijan nanm ki pi bon yo fè pi gwo enpak.

Sè Philip te fè lwanj etidyan yo paske yo te fè bagay sou òdinatè menm si travay la te senp. Lwanj li ak souri li ka chanje jounen an nenpòt moun.

Li te nanm ki pi dous! Li te kwè nan potansyèl tout moun e li te tèlman ankourajan pou tout moun.

Repoze anpè Sè Filip mwen pap janm bliye w se youn nan nanm ki pi bon nan St Francis Prep. Souvni yo te fè ak leson yo anseye nan klas òdinatè w yo vrèman inoubliyab. Mèsi pou tout bagay.

Mwen kite ou ak yon kòmantè imilite yon jèn gason…Sè Philip se sèl pwofesè ki soti nan preparasyon an ki aktyèlman te anseye m yon bagay mwen itilize jodi a. Repoze anpè bèl nanm,

Pandan m ap fini, mwen site yon dènye pòs: Se pou nou fè monn sa a yon pi bon kote lè nou gaye bonte ak lajwa Sè Filip te ban nou chak jou.

Sè Filip yon lavi byen viv!
Sè Maryann Napier, CSJ

Sè St Philip Kiely, CSJ te mouri 28 avril 2022, nan 63yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: