Memoryal

Sè Teresa Collins, CSJ

Jodi a nou selebre lavi lavi yon fanm mèveye, ki priye, ki renmen, ki janti ak dou…Sè Teresa Collins, ke yo rekonèt nan relijyon kòm Sè Teresa Michelle…yon Sè St Joseph pou 67 ane.

Teresa te fèt ak grandi nan Brooklyn, senkyèm nan sèt pitit Michael ak Margaret Collins. Se te yon fanmi cho ak renmen.

Teresa te yon fanm ki te gen anpil talan ak kado, tout sa li te pataje san gad dèyè...men nan yon fason trankil, dou. Pa janm te gen yon meli melo, men toujou yon objektif fèm ak detèminasyon pou fè travay la fè epi ale nan pwochen pwojè oswa travay la ... men toujou ak yon ti klere nan je a ak yon gwo souri. E te gen anpil pwojè ak travay pandan ane yo.

Avèk yon nouvo diplòm nan Brentwood College, Teresa te kòmanse karyè ansèyman li nan St. Stanislaus Koska nan Maspeth kote li te anseye 5.th klas. Li te ale nan plizyè lòt lekòl primè pandan li t ap etidye pou yon MA an fransè, ke li te fè nan Rivier College an 1969. Apre sa, li te anseye nan Sacred Heart Academy ak nan Bishop Kearney High School, kote mwen te gen lajwa viv avè l. pou yon ane kè kontan.

Apre sa, yon nouvo vizyon ak rèv te parèt epi Teresa te resevwa sètifikasyon nan direksyon espirityèl epi li te kòmanse yon nouvo ministè ki te gen anpil ekspresyon...yon tan nan Kay lapriyè isit la nan Brentwood, travay fòmasyon kòm Direktè Postulan yo, epi answit Ministè Jèn nan. Stella Maris High School. Rechèch Teresa te fè pou Bondye se te fil ki te mare tout bagay ansanm epi ki te mennen l pase kèk tan ak Redemptoristines yo nan Esopus, apre sa, ak sipriz tout moun, li te rantre nan Biwo Biznis nan Our Lady of Perpetual Help nan Brooklyn kòm Asistan Manadjè Finansye... ak liv yo te toujou ekilibre.

Dapre kout apèsi sa a, se klèman yon egzajere pou di Teresa te yon fanm ki te gen anpil talan, ak yon kè jenere ak yon espri dispoze. Nou tout rekonesan paske nou te konnen ak renmen l, men petèt pa gen plis pase zanmi li yo Maura Costello ak Margaret Biolsi ki te prepare kèk remak pèsonèl yo te mande m pou m li. Men yo...
Elizabeth Hill, CSJ

Nou te kòmanse kòm yon senkant... Gerry Woods, Kathy Costello, Teresa, Margaret ak Maura. Nou te vwayaje nan Kanada, nan Cape Cod, ak lòt kote ak anpil kè kontan ak kouraj. Bondye te resevwa Gerry an 1983, Kathy an 2009, epi kounye a Teresa...dans la se yon sèl nan syèl la. Margaret ak Maura kounye a pote souvni presye yo. Teresa te gen yon gwo sans de imè. Nou te fè anpil ri pandan y ap jwe 25 nan vakans nou yo. Nan konvèsasyon resan nou yo sou telefòn la nou ta pale sou Mets yo. Li te yon fanatik men li te konfese ke li te pito gade ekip baskètbòl Knicks la. Yo bay plis aksyon pase jwèt bezbòl la!

Teresa te yon enspirasyon pou nou. Li te yon moun espirityèl e lavi lapriyè li te trè enpòtan pou li. Fidelman li te ale nan yon retrè dirije e li te asiste anpil konferans epi li te pran kou sou lapriyè ak lavi espirityèl la. Li te konnen Bondye renmen l, e li te reponn ak lanmou pou Bondye.

Zanmitay te vin pi apwofondi pa jou...de 14 zan pou rive nan 21 zan epi sou matirite kòm Sè Sen Jozèf. Pa janm gen lòt bagay ke nou ta vle ye eksepte Sè Sen Jozèf. Teresa te enspirasyon pou senplisite, lapriyè, ak ouvèti nan moman sa a, kèlkeswa sa Bondye te voye. Espri rapid li te kenbe nou vivan ak ri. Pasyans li ak soufrans kontinyèl li te kenbe nou tranble. Depi nan moman konmansman an nan maladi li a li te toujou pouswiv plis, karis CSJ nou an. M ap mache plis... M ap andire sa k ap vini an. Finalman, yon semèn de sa, li te di "Mwen panse m ap mouri," Onètete se te youn nan karakteristik li yo, e deklarasyon sa a te pwouve li.

Fanmi: tèlman bèl tankou "Collins" soutni plezi li ak lavi, kwasans, lanmou, prezans. Men, akseptasyon li nan fwa yo li pa t 'kapab prezan ak fanmi te tèlman kontanple reyèl. Lanmou pwofon ak detachman yo te similtane. Ala yon egzanp! Menm jan Jan te ekri nan levanjil li a: Tout liv nan mond lan pa t 'kapab genyen tout sa Jezi te ye... isit la nou gen yon paralèl.

Margaret Biolsi, CSJ ak Maura Costello, CSJ

Sè Teresa Collins, CSJ te mouri 26 jiyè 2022, nan 67yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: