Memoryal

Sè Virginia Mary Crowley, CSJ

Pandan ke kourikoulòm li a montre 76 ane nan lavi relijye ki gen ladann ansèyman siksè nan plizyè lekòl primè ak segondè, diplòm nan St. Johns University ak University of Notre Dame, ak eritaj li nan bilding nan Sacred Heart Academy, pi gwo "reyalizasyon" Virginia bay manti plis. nan moun nan ke li te epi li pa nesesèman sa li te fè,

Yon fanm ki sanble gen konfyans, san sans pandan tout lavi li, laparans sa a souvan kouvri vrè pwòp tèt li: yon fanm enb, jenere, pasyone, plen lafwa ki totalman anbrase misyon Sè Sen Jozèf yo.

Apre mwen te fè patenarya ak Virginia pandan yon senkant ane konplè kòm kòlèg ak zanmi, mwen konnen byen ke Virginia te yon administratè manyifik ki te bay kòlèg li yo pouvwa ak vizyon, mwayen pou reyalize travay ak rekonesans total pou travay la te akonpli.

Uit dènye ane yo te difisil pou Vijini ak pou moun ki te renmen l, men sa te bay yon lòt opòtinite ankò pou yon nouvo jenerasyon jèn (anpil timoun ki gradye Sakre Kè) konnen. nan sè yo, wòl yo nan Legliz la ak nan mond lan... ak Virginia.
Kathryn Schleuter, CSJ

Sè Virginia Mary Crowley, CSJ, ansyen Sè Emiliana, te mouri 27 oktòb 2021 nan 77yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: