Memoryal

Sè Winifred A. McKevitt, CSJ

Nou sonje ke Bonnie te viv 96 ane li kòm yon egzanp pou chak ak chak moun li te rankontre ke renmen se yon aksyon - ak pratik nan bay tèt nou bay lòt moun se pi bon fason pou onore Bondye.

Nou rekonèt ak onore lavi Bonnie te viv la. Se te yon lavi ki te ranpli avèk plezi, lajwa, relasyon, lanmou pou fanmi – patikilyèman nyès li yo ak neve li yo, lanmou pou pitit li yo, lanmou pou eritaj Ilandè li yo, lanmou pou Pòtoriko, lanmou pou St. John's University nan Queens ak lanmou pou li. mezanmi, Timothy ak Jean (twa amigas yo).

 Pandan tan li sou tè a, ki gen ladan 77 ane li te pase nan kongregasyon nou an, nou konsidere tèt nou beni grasa Sentsèn lavi li e nou rekonesan pou sa.

 Nan yon esperans sèten ak sèten nan rezirèksyon an nan lavi etènèl, nou felisite Bonnie bay Bondye nou an.

Sè Winifred A. McKevitt, CSJ te mouri 5 avril 2020 nan 77yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: