Ministè Jaden

Nou angaje tèt nou ........... Pou onore bote kreyasyon an kòm moun ki bay lavi pou lespri imen an, pèmèt tèt nou ranpli ak tranbleman ak reverans devan mèvèy kreyasyon yo.

Konfòm ak respè pou Latè a pèmèt li rete nan eta primitif li san pestisid ak polyan. Nou travay yon jaden natirèl ann akò ak kwayans nou ke tout kreyasyon Bondye yo se sakre epi yo ta dwe trete ak respè ak swen. Nou fè sa kòm yon modèl fason pou kontrekare endistri agrikòl endistriyèl la.

 

MISYON JADEN AN
Nou angaje nan jaden divèsifye kòm yon modèl nan son, jadinaj natirèl, plante yon varyete de rekòt, wotasyon yo regilyèman, epi sèvi ak plant yo an silans, move zèb, zèb ak fèy (tout eleman nitritif rich) fekonde tè a. Pa gen anyen ki gaspiye. Jaden natirèl nou an se yon bon egzanp sou dirab. Kòm yon bonis, jadinaj divèsifye atire trè kèk ensèk danjere ak moun ki vini yo byen vit repouse pa ensèk yo benefisye ki atire soti nan flè. Jadinay nan fason sa a kenbe tout tan devan je nou mèvèy nan kreyasyon Bondye a; bon relasyon ak koperasyon ant plant yo ak lavi bèt; divès mouri ak leve nan yon jaden legim, ak bote nan plant yo, flè ak pye bwa yo.

JADEN AN GRANDI

NHGC 3

JADEN NOU

Zòn Jaden nou an te elaji pandan ane yo ak adisyon lapen poul ak kabrit. Ekspansyon an kontinye ak ajoute yon jaden kominotè. Nou envite moun ki enterese yo sèvi ak kèk nan espas nou an pou yo grandi pwòp legim yo 

Planting The Rain Garden

MINISTÈ JADEN AN

Ministè Jaden an non sèlman ap chèche modèl prensip agrikòl òganik men tou pou anseye timoun yo koneksyon yo ak tè a epi ankouraje yon lespri kominotè pami granmoun. 

IMG 0578

KOU POU TIMOUN

Kou pou timoun tankou Hands on Earth Play (laj 4-7), Soil, Worms and Compost (klas siperyè), My Grown-Up and Me in the Big Outdoors, ak lòt eksperyans edikasyonèl yo ofri regilyèman nan Garden. 

BF 3

LAPRIYÈ AK RAsanbleman

Pandan tout ane a, rituèl ak lapriyè nan moman ekinoks ak solstis rasanble sè, zanmi ak vwazen nan lapriyè pou selebre sezon yo chanje. Piknik Anyèl Potluck la rasanble vwazen ak zanmi nan yon selebrasyon kominote deyò nan fen sezon k ap grandi a. 

IMG 2295

JADEN NOU BAY

Anplis legim ki soti nan jaden an òganik, poul yo bay ze fre ak myèl yo bay siwo myèl yo.

Mary Lou

POU PLIS ENFÒMASYON

Pou plis enfòmasyon sou Pwogram Ministè Sisters of St. Joseph Garden, tanpri gade nou sou Entènèt kalandriye. Pou jwenn enfòmasyon sou Jaden Kominotè a, sèvi kòm volontè ak Ministè Jaden an oswa atik pou achte (ze ak siwo myèl) nan jaden nou an tanpri voye yon imèl ba Heather Ganz, Koòdonatè Ministè Jaden an nan garden@csjbrentwood.org.