Ministè Pawas

Ministè Pawas

Depi premye jou yo, yo te konnen Sè Sen Jozèf yo kòm “Sè nan katye a”. Apre yo te rive Brooklyn an 1856, Sè yo te viv ak travay nan pawas yo epi yo te gaye nan lès atravè Long Island. Yo te anplwaye lekòl elemantè pawas yo e yo te kolòn vètebral yon sistèm Lekòl Katolik ki te gaye soti nan Brooklyn rive nan Cutchogue. Timoun ki pa nan lekòl pawas sa yo te kapab ale nan pwogram CCD ki te kouri apre lè lekòl. Sè yo te itilize konpetans ansèyman yo tou nan pwogram edikasyon pou granmoun, ak pwogram RCIA. Yo te bay sèvis sosyal tou e yo te fè kwizin soup kote yo te bezwen. Kounye a, toujou gen Sè k ap sèvi nan pawas yo kòm travay prensipal yo. Genyen tou anpil Sè ki abite nan pawas e ki sèvi kòm volontè kote yo bezwen.

Maryann McHugh
IMG 7736
IMG 1663 (1)