Espirityalite

Espirityalite se yon konsyans ke nou anvi rive nan yon dimansyon ki depase tèt nou. Se yon konsyans ke nou anvi fè youn ak mistè sen. Rechèch nou pou Bondye vivan an pa senpleman yon demand pèsonèl men se yon kontribisyon pou tout kominote lavi a. Li chèche Bondye padon ak lanmou enklizif la epi li pouse nou travay pou yon monn kote nou tout ap viv ini nan jistis ak respè mityèl. Se pou eksperyans sa yo anrichi vwayaj ou.