Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 fevriye

Kòmantè koupe sou February 24

Refleksyon

Padon Bondye a san kondisyon; li soti nan yon kè ki pa mande anyen pou tèt li, yon kè ki konplètman vid nan tèt-chèche. Se padon diven sa a ke mwen dwe pratike nan lavi chak jou mwen an. Li di m 'kontinye demisyone sou tout agiman mwen yo ki di padon se saj, malsen, ak Inposibl. Li defi m 'pase sou tout bezwen mwen pou rekonesans ak konpliman. Finalman, li mande m pou m pase sou pati blese sa a nan kè m ki santi m blese ak mal epi ki vle kenbe kontwòl epi mete kèk kondisyon ant mwen menm ak moun mwen mande pou m padone a. Sa a "pase sou" se disiplin nan natif natal nan padon.
Henri Nouwen

Lapriyè

Padone nou peche nou yo menm jan nou padonnen moun ki peche kont nou yo.

Aksyon

Panse ak sa ou kwè sou padon enkondisyonèl Bondye a. Ou kwè sa? Ki jan li afekte lavi ou? Ki jan sa pouse w aji anvè lòt moun? Èske gen yon sitiyasyon nan lavi ou ki mande pou w padone? Kisa ou pral fè sou sa?

Lekti Sigjere

Ou, Bondye, ou padonnen ak bon,
gen anpil lanmou pou tout moun ki rele w.

Sòm 86:5

Lè sa a Peter vini to Jesus and asked, “Lord, how many times shall I forgive my brother who sins against me? Up to seven times?” Jesus answered, “I tell you, not just seven times, but seventy-seven times!”
Matye 18:21

Moun ki pa ka padonnen lòt yo kraze pon yo menm yo dwe pase a.
Confucius

San padon pa gen avni. Padone se sèl fason pou chanje mond lan nèt.
Desmond Tutu

Padon se odè ke vyolèt la koule sou talon an ki te kraze l.
Mark Twain

Nou dwe devlope epi kenbe kapasite pou nou padone. Moun ki pa gen pouvwa pou l padone, li pa gen pouvwa pou l renmen.
Martin Luther King, Jr.

Ou blese tèt ou plis lè w pa padone w pase lè yon lòt moun fè w.
William Fergus Martin.

Pratik padon se kontribisyon ki pi enpòtan nou pou geri mond lan.
Marianne Williamson

Se pa yon vwayaj fasil, pou rive nan yon kote ou padone moun. Men, li se tankou yon kote ki pwisan, paske li libere ou.
Tyler Perry

Padon se yon zak volonte a, e volonte a ka fonksyone kèlkeswa tanperati kè a.
Sou entènèt jwèt Corrie Dis Boom

Nou pa kapab anbwase padon Bondye si nou tèlman okipe pou nou kenbe kole ak blesi ki sot pase yo epi nou bay vye rankin.
TD Jakes