Eksperyans refleksyon

IMG 6071

MACHE COSMIC LA

Mache nan rakbwa nou yo ak swiv makè yo sou Mache Cosmic la se yon eksperyans refleksyon nan imansite tan nan pwosesis evolisyonè a. Mache Cosmic la se yon fason seremoni pou pote konesans nou sou pwosesis Linivè 14 milya ane soti nan tèt nou nan eksperyans nou an. Pandan n ap fè eksperyans espas ki genyen ant makè yo epi reflechi sou lekti yo, chak makè wòch envite nou antre nan istwa linivè a. Nou prezante gwo evènman yo nan istwa linivè a ak Latè nou an. Lapriyè eksperyans sa a deplase nou nan istwa linivè a nan yon fason ki pi pwofon ak plis refleksyon. Pandan n ap mache kontanple sou chemen an, nou medite sou kesyon debaz lavi a; kote nou soti? Ki jan nou dwe viv? Ki kote tout bagay prale? Ki plas nou nan tout bagay sa yo? Eksperyans lan fini ak yon pataje sou eksperyans nou yo ak sou prezans ki koule nan tout kreyasyon an.

 

LABIRINTH LA

Pase yon èdtan trankil lapriyè ak mache nan labirent deyò nou an. Mache labirent se yon ansyen pratik ki itilize pa plizyè lafwa diferan pou santre espirityèl, kontanple, ak lapriyè. Depi byen bonè, labirent yo te priye, etidye, danse, trase ak trase pandan kretyen yo t ap chèche sèvi ak zouti espirityèl sa a pou vin pi pwòch Bondye. Sèvi ak yon labirent enplike nan deplase kò yon moun ak louvri kè yon moun bay Bondye.

Yon eksperyans labirent enplike nan prepare tèt ou nan papòt la, swiv chemen an sèl nan sant la, pase tan nan sant la, swiv menm chemen an soti nan papòt la, ak Lè sa a, reponn a eksperyans la. Priye sou labirent la jan ou renmen lapriyè nan lòt kote. Pa gen okenn fason "dwa" pou priye labirent la. Lè w ap antre nan chemen yon labirent, ou mache dousman pandan w ap trankilye tèt ou epi w konsantre sou yon kesyon espirityèl oswa lapriyè.

De vèsè ki ka itilize pandan w ap priye labirent la se, "Ou montre m chemen lavi a. Nan prezans ou, gen lajwa plen." (Sòm 16:11) ak pawòl Jezi yo, "Mwen se chemen an, verite a ak lavi a..." ( Jan 14:16 ).

Vini mache nan labirent nou an nan Brentwood devan bilding La Providencia. Pa gen randevou ki nesesè.

Labyrinth