Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

11 novanm

Kòmantè koupe sou November 11

Jou Veteran yo

Refleksyon

Pandan n ap panse ak tout gason ak fanm sa yo ki te bay lavi yo nan sèvis peyi sa a, nou sonje yo ak rekonesans pou kouraj yo ak fòs yo. Nou sonje tou moun ki nan lapenn yo. Gen anpil moun ki tounen lakay yo ak kò ak lespri lagè sikatris. Nou rekonesan anvè yo pou sèvis yo, men, nou tris pou soufrans yo. Jodi a, nou pran tan pou nou priye pou kè lidè nou yo ak kè ènmi nou yo ka tounen vin jwenn travay jistis, rechèch lapè, ak sajès pou rezoud diferans san sakrifye lavi jèn nan chwazi lagè kòm sèl altènatif.

Lapriyè

Mennen nou, Bondye
Soti nan lanmò rive nan lavi
Soti nan manti rive nan verite
Soti nan laperèz pou fè konfyans
rom rayi renmen
Soti nan lagè nan lapè.
Se pou lapè ranpli kè nou ak mond nou an.
Soti nan Lapriyè Lapè Inivèsèl la

Aksyon

Reflechi sou moun ki te mouri oswa ki te enfim pandan plizyè syèk nan lagè, pa sèlman pèsonèl militè men tou sivil. Ki jan ou santi ou sou sa a? Ki lè li vrèman jistifye? Kisa ou ka fè kòm yon pèp sivilize pou ankouraje altènativ yo ak sipòte moun ki ankouraje yo? Ki jan nou ka leve pitit nou yo pa aksepte yon kilti vyolans?

Lekti Sigjere

Benediksyon pou moun ki fè lapè yo paske yo pral rele yo pitit Bondye.
Matye 5:9

Lagè kraze anpil lavi. Mwen panse sitou nan timoun yo vòlè anfans yo.
Pap Francis

Pandan n ap eksprime rekonesans nou, nou pa dwe janm bliye pi gwo apresyasyon an se pa pou nou pwononse mo, men se pou nou viv dapre yo.
John Fitzgerald Kennedy

Mwen reve pou m fè yon timoun ki pral mande: 'Manman, kisa lagè te ye?
Eve Merriam

Ala enpòtan li enpòtan pou nou rekonèt ak selebre ewo nou yo ak she-roes!
Maya Angelou

Okenn moun ki goumen pou peyi sa a lòt bò dlo pa ta dwe janm oblije goumen pou yon travay, oswa yon do kay sou tèt yo, oswa swen ke yo te touche lè yo tounen lakay yo.
Barack Obama

Vrè solda a goumen pa paske li rayi sa ki devan l, men paske li renmen sa ki dèyè l.
 GK Chesterton

Tout lagè se yon sentòm echèk lèzòm kòm yon bèt panse.
Jan Steinbeck

Lagè ka pafwa yon mal nesesè. Men, kèlkeswa jan sa nesesè, li toujou yon mal, pa janm yon bon. Nou p ap aprann viv ansanm ak kè poze nan touye pitit youn lòt. 
JimmyCarter

Granmoun yo deklare lagè. Men, se jèn ki dwe goumen ak mouri.
Herbert Hoover

Premye volonte mwen se wè epidemi limanite sa a, lagè, depòte sou tè a.
George Washington