Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

13 novanm

Kòmantè koupe sou November 13

Refleksyon

Jezi ki pa janm pran kou inivèsite nan kominikasyon te enfliyanse mond lan plis pase nenpòt lòt moun ki te janm viv. Li te kominike yon fason ke fason li ak aksyon li te voye siyal ki touche moun. Moun yo te sezi wè pouvwa li ak insights. "Okenn moun pa janm pale tankou nonm sa a!" Relasyon yo bati sou kominikasyon. Nan pwòp relasyon nou nou kominike pi plis enfòmasyon non-vèbalman pase nan mo. Ekspresyon vizaj nou yo, langaj kò nou yo, jès nou yo ak ton vwa nou fè nou lwen kèlkeswa mo nou yo ye. Nou santi plis youn nan lòt pase sa nou di. Kominikasyon se fason nou rive konprann e pa gen anyen ki ranplase prezans. Se poutèt sa imèl oswa tèks yo pa ranplase vwa imen an ak figi imen an.

Lapriyè

Se pou pawòl ki soti nan bouch mwen ak meditasyon nan kè m 'fè plezi pou ou, O Bondye.
Sòm 19:14

Aksyon

Pran tan pou kominike ak moun ki enpòtan pou ou. Être à ak kominikasyon ki pa vèbal yo. Ou dwe konsyan de pwòp ou yo. Èske pawòl ou yo matche ak aksyon ou lè li enpòtan?

Lekti Sigjere

Lè sa a, gad yo pwoche bò kote chèf prèt yo ak farizyen yo, yo di yo: "Poukisa nou pa mennen l?"  Chèf yo reponn li: -Pesonn pa janm pale tankou nonm sa a!

Jan 7:45

Soti nan abondans nan kè a bouch la pale. 
Matye 12:34

Kominike nan yon fason koryal vle di ke moun ki li oswa koute nou yo ap mennen yo akeyi patisipasyon nou an nan lajwa, laperèz, lespwa ak soufrans nan fanm ak gason nan epòk nou an. Moun ki pale konsa renmen lòt paske yo pran swen ak pwoteje libète yo san yo pa vyole li.
Pap Francis

Kominikasyon mennen nan kominote, se sa ki, nan konpreyansyon, entimite ak valè mityèl.
Rollo Me

Li bagay ki pi enpòtan nan kominikasyon se tande sa yo pa di.

Pyè Drucker

Mwen panse ke pou nenpòt relasyon gen siksè, gen bezwen kominikasyon renmen, apresyasyon, ak konpreyansyon.
Miranda Kerr

Mwen aprann ke moun yo pral bliye sa ou te di yo, moun yo pral bliye sa ou te fè, men moun yo pap janm bliye jan ou te fè yo santi yo. 
Maya Angelou

Yon zòrèy louvri se sèl siy kredib nan yon kè ouvè.
David Augsburge

Bon kominikasyon se osi eksitan tankou kafe nwa ak menm jan difisil pou dòmi apre.
Anne Morrow Lindberg

Moun ap viv twòp nan lavi yo sou imel oswa Entènèt la oswa mesaj tèks jou sa yo. Nou ap pèdi tout ladrès kominikasyon nou yo.
Tracy Morgan

Diferans ki genyen ant konvèsasyon fas a fas ak nenpòt lòt mwayen kominikasyon se senp: Pa gen distraksyon yo pèmèt.
Alexandra Petri