Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

15 novanm

Kòmantè koupe sou November 15

Refleksyon

Si nou vlope Krisyanis nan tèt nou epi rejte lòt chemen pou chèche Bondye, nou bliye ke nou tout rele pou fè youn. Se yon pwennvi ki bliye ke relijyon se pa Bondye men se yon chemen pou konnen Bondye. Li bliye ke relijyon yo te evolye atravè listwa nan sa yo ye kounye a. Ostilite piblik ki soti nan moun ki fyète pwoklame Krisyanis yo pa anrapò ak fason Jezi oswa priyè li pou “tout ka fè youn”. Nou dwe fè atansyon pou nou pa sedwi pa diferans ki pa gen sans nan panse n ap viv antanke kretyen.

Lapriyè

Sa tout ka fè yon sèl.

Aksyon

Egzamine mo ki piye men ki egare. Pa sipòte eslogan ak kòz ki trivialize bon volonte ak lafwa lòt moun oswa ki jenere outraj san fondman sou rezo sosyal yo.

Lekti Sigjere

Se pa tout moun ki rele m ', Seyè! Seyè! pral antre nan Peyi Wa ki nan syèl la. Se sèlman moun ki aktyèlman fè volonte Papa m 'ki nan syèl la pral antre.
Matye 7:21

Divès tradisyon relijye nou yo sèvi sosyete a prensipalman pa mesaj yo pwoklame. Yo rele moun ak kominote yo pou yo adore Bondye, sous tout lavi, libète ak bonè.

Pap Francis

Ki jan nou ka viv ann amoni? Premyèman, nou bezwen konnen nou tout fou renmen menm Bondye a.
Toma Aquinkòm

Krisyanis se yon relijyon nan 'complete', dinamis nan rasanble moun nan antye kominal; li se yon relijyon antye nan relasyon ak lòt relijyon nan antye tou.
Ilia Delio

Sans nan tout relijyon se youn. Sèlman apwòch yo diferan.

Mahatma Gandhi

Pandan n ap grandi nan konsyans nou, pral gen plis konpasyon ak plis lanmou, epi lè sa a baryè ki genyen ant moun, ant relijyon, ant nasyon yo pral kòmanse tonbe. Wi, nou dwe kraze separe an.
Ram Dass

Nan konmansman an nan renmen se volonte pou kite moun nou renmen yo pafètman tèt yo, rezolisyon an pa tòde yo anfòm pwòp imaj nou. Si nan renmen yo nou pa renmen sa yo ye, men se sèlman resanblans potansyèl yo ak tèt nou, Lè sa a, nou pa renmen yo: nou renmen sèlman refleksyon nan tèt nou nou jwenn nan yo.
Thomas Merton


Pran prekosyon nou relijyon ki fè nou kont yon lòt. Li pa posib ke se vrèman relijyon ditou.
Joan D. Chittister

Pifò kretyen 'kwayan' yo gen tandans fè eko prejije kiltirèl ak vizyon gwoup dominan nan peyi yo, ak sèlman yon minorite revele nenpòt transfòmasyon reyèl nan atitid oswa konsyans.
Richard Rohr

Espirityalite se pa sèlman sou relijyon, oswa prezans legliz, oswa fidelite nan youn oswa lòt egzijans legal. Espirityalite konprann se yon sajès natirèl nan kè imen an ki anime yon zès pou lavi, yon rechèch pou sans ak objektif, yon renmen pou tout sa ki bon ak bèl, yon pasyon pou kreye yon mond pi bon, yon sansiblite nan lavi a. enèji (Bondye, si ou vle) ki anvayi tout Cosmos la.
Diarmuid O/Murchu