Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

16 novanm

Kòmantè koupe sou November 16

16 novanm

Jounen Entènasyonal Nasyonzini pou Tolerans

Refleksyon

Tolerans se fondasyon ki pi solid pou lapè ak rekonsilyasyon. Li se rekonesans ak akseptasyon nan aparans, opinyon, kwayans ak pratik ki diferan de pwòp tèt li. Tolerans pa pasif li travay pou rekonèt divèsite nou an se yon fòs. Se rejè eksklizyon sosyal ki baze sou sèks, andikap, oryantasyon seksyèl, ak orijin etnik oswa relijye. Pou rezon sa a, Jounen Entènasyonal Tolerans la ap chèche ankouraje tolerans, respè, apresyasyon ak koperasyon pami diferan kilti nan mond lan. Li fè efò pou pèmèt kominote melanje yo pwospere epi li anseye ke tout moun gen menm enpòtans. Sa a konsistan avèk enperatif levanjil la pou renmen pwochen yon moun tankou tèt li.

Lapriyè

O Bondye, ede nou sonje ke, nan limanite nou nou fè yon sèl.

Aksyon

Ki zòn entolerans mwen yo ye? Poukisa mwen santi mwen konsa? Kouman mwen ka chanje? Kouman mwen ka ede sispann diskou entolerans?

Lekti Sigjere

Yo plenyen paske yo di si li pa youn nan nou, li pa ka fè byen. Si li pa nan pati nou an, li pa ka fè byen. E Jezi korije yo: 'Pa anpeche l', li di, se pou l' fè byen.' Disip yo te yon ti kras entoleran, fèmen nan lide posede verite a, konvenki ke moun ki pa gen verite a, pa ka fè byen. Sa a te mal. Jezi elaji orizon an. Rasin posiblite sa a pou fè byen - ke nou tout genyen - se nan kreyasyon an.
Pap Francis

 Yon menas grav pou lapè poze pa entolerans, ki manifeste tèt li nan refize konsyans lib bay lòt moun.
Pap Jan Pòl ll

Nan pratik tolerans, lènmi yon moun se pi bon pwofesè a.
Dalai Lama XIV

Tolerans ak konpasyon se eta aktif, pa pasif, ki fèt nan kapasite pou koute, obsève ak respekte lòt moun.
Indira Gandhi

Si nou pa ka fini kounye a diferans nou yo, omwen nou ka ede fè mond lan an sekirite pou divèsite.
John F. Kennedy

Si nou pase tout tan nou manje pèp Ameriken an pè ak konfli ak divizyon, Lè sa a, yo vin pè ak konfli ak divize. E si nou nouri zot lespwar e nou nouri zot rezon ek tolerans, zot pou vin toleran e rezonnab e lespwar.
Barack Obama

Inyorans ak prejije se sèvant pwopagann yo. Se poutèt sa, misyon nou se konfwonte inyorans ak konesans, fanatik ak tolerans, ak izolasyon ak men jenewozite lonje.
Kofi Annan

Tolerans entolerans se lachte.
Ayaan Hirsi Ali

Pi gwo rezilta edikasyon se tolerans.
Helen Keller

Si sivilizasyon an siviv, nou dwe kiltive syans relasyon moun - kapasite tout pèp, tout kalite, pou viv ansanm, nan menm mond lan ak lapè.
Franklin D. Roosevelt

Tolerans se bay chak lòt moun tout dwa ou reklame pou tèt ou.
Robert Green Ingersoll

Tolerans se aksepte diferans ki genyen nan lòt moun. Li se panse 'Se OK ke ou diferan de mwen."
 Cynthia Amoroso

Mwen te wè gwo entolerans montre nan sipò tolerans.
Samyèl Taylor Coleridge