Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

17 novanm

Kòmantè koupe sou November 17
Refleksyon

Gen yon bagay sou nou ki trase nan yon enfini. Gen yon bagay sou nou ki anvi pou absolite epi nou toujou ap, jan Karl Rahner ta di, nan sezon fredi sa a nan lafwa paske orizon ki pi pwofon nan dezi nou yo pa ka rive vre. Poukisa nou bezwen konnen Bondye jodi a? Paske nou ajite e nou anvi
epi nou bezwen redekouvwi Bondye nan epòk nou an. Nou pale sou yo te kreye nan imaj Bondye a, men ansyen yo te konnen ke gen yon bagay nan etensèl diven nan anndan nou epi se konsa etensèl divinite ke nou nonmen kòm imaj oswa pwen ki pi wo nan nanm nan se sa ki atire nou. Pouvwa lanmou divin sa a anndan an se pouvwa avni an ki kontinye ap atire nou pou nou kreye, envante, dekouvri paske nou toujou ap chèche baz absoli sa a ki se Bondye. Sa a se yon nouvo Bondye...menm Bondye a ki parèt nan nouvo fason.
Ilia Delio 

Lapriyè

Rete trankil epi konnen se mwen menm ki Bondye.
Sòm 46:10

Aksyon

Èske ou santi desen sa a nan ou? Ki kote w ap chèche konnen Bondye jodi a? Ki jan menm Bondye a parèt nan nouvo fason?

Lekti Sigjere

W'a chache m', w'a jwenn mwen lè w'ap chache m' ak tout kè w.
Jeremi 29:13

Se poutèt sa mwen di nou: Mande, y'a ba nou. chèche epi w ap jwenn; frape epi pòt la ap louvri pou ou. Pou tout moun ki mande resevwa; moun ki chache jwenn; ak moun ki frape, pòt la ap louvri.
Lik 11:9-10

Lavi nou pa ban nou tankou yon liv opéra, kote tout ekri; men sa vle di ale, mache, fè, chèche, wè. . . . Nou dwe antre nan avanti nan demand pou rankontre Bondye; nou dwe kite Bondye chèche ak rankontre nou.
 Pap Francis

Espirityalite se anvi konsyan lòm pou Bondye.
Sri Chinmoy

Kretyen nan tan kap vini an pral yon mistik oswa li pap egziste ditou.
Karl Rahner

Pwofon enkonpreyansib Bondye a ansanm ak grangou kè imen an nan chanje kilti istorik aktyèlman mande pou gen yon rechèch kontinyèl pou Bondye vivan an ki pa janm ka konkli.
Elizabeth Johnson

Ki jan lavi lafwa nou t ap ye si nou te pran istwa sakre relijyon yo epi mennen yo nan vizyon monn nan epòk nou an, nan konpreyansyon yo genyen sou kosmos ki radikalman diferan - pa akòz kèk sondaj opinyon kaprisyeuz men akòz dekouvèt yo. Syans?
Barbara Fiand

Espirityalite se sou ouvèti kè a bay Bondye ki deja isit la.
Marcus Borg

Lapriyè se pa mande. Se yon anvi nanm nan.
Mahatma Gandhi

Èske nou ka soti deyò bunker yo nan kondisyone nou an nan mond lan jan li ye? Anndan gen imaj yon kilti ki eseye rejte sa li pa ka kontwole. Deyò nan bwa a se istwa a nan renmen diven yo te rakonte plen nan mèvèy ak inatandi.
Lellwellyn Vaughn-Lee

Mwen kwè nan "Se mwen menm ki moun ki ye a," pwononse atravè eyon yo, pulsasyon san rete nan tout kreyasyon an ak anjenere posiblite ke lespri imen an ka sèlman vag imajine nan moman sa a.
Diarmuid O'Murchu

Avèk kouraj ak lanmou, nou dwe elaji imaj relijye nou yo, louvri metafò nou yo, epi asire nou lang Bondye nou an reprezante tout moun.
Miryam Therese Winter

Pifò kretyen yo satisfè viv kòm kretyen komen, san yon grangou ensasyabl pou bagay ki pi pwofon Bondye yo.
Aiden Wilson Tozer