Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

2 Novanm

Kòmantè koupe sou November 2
Jounen tout nanm
Refleksyon

Jodi a nou pran yon poz pou nou sonje mò nou renmen anpil yo epi selebre souvni yo. Li enpòtan pou nou sonje konsyans moun nou renmen yo ki te mouri. Li fè lavi yo tounen nan yon kontèks eksperyans chak jou nou an epi li fè nou sonje pwofondè chak relasyon. Sonje yo se yon pati nan rekonesans pou tout lavi ki te kenbe pa Sous tout lavi a. Jounen Tout nanm envite nou bay temwayaj sou kominiyon tout lavi nou pataje. Nan prezans diven an, moun nou renmen yo konekte ak nou; yo ini avèk nou nan Prezans Divin sa a tout tan.

Lapriyè

Se pou nou rete fidèl ak memwa tout moun ki te touche lavi nou ak bonte yo ak lanmou yo. Se pou prezans yo rete nan nou.

Aksyon

Rasanble souvni ou sou moun ou renmen yo. Nan pwòp lavi w, temwaye prezans etènèl ak lanmou yo nan lavi w.

Lekti Sigjere

Jezi di li: “Mwen se rezirèksyon an ak lavi a. Moun ki mete konfyans yo nan mwen, menm si li mouri, l'ap viv ankò."
Jan 11:25

 Jodi a se yon jou memwa ki fè nou tounen nan rasin nou. Se yon jou espwa tou. Li fè nou sonje sa nou ka atann: espwa pou n rankontre lanmou Bondye.
Pap Francis

 Kèlkeswa ke nou konnen li oswa ou pa, nou transmèt prezans tout moun nou te janm konnen, kòmsi lè nou youn nan prezans lòt nou chanje selil nou yo, transmèt kèk nan fòs lavi nou, epi answit nou kontinye pote lòt moun sa a nan nou. kò, pa menm jan ak sezon prentan lè sèten plant nan jaden nou mache nan tache grenn yo sou fòm ti bavu sou chosèt nou yo, pantalon nou yo, bouchon nou yo, kòm si yo ta di: "Ale, pran nou avèk ou, pote nou nan rasin. nan yon lòt kote." Se konsa nou siviv lontan apre nou fin mouri. Se poutèt sa li tèlman enpòtan ki moun nou vin, paske nou pase li sou.
Natalie Goldberg

Lanmò pèsonn pa fèt san yo pa fè kèk enpresyon, epi moun ki pwòch moun ki mouri a eritye yon pati nan nanm ki libere a epi yo vin pi rich nan imanite yo.
Hermann Broch

Lanmò kite yon soufrans pèsonn pa ka geri, lanmou kite yon memwa pèsonn pa ka vòlè.
Soti nan yon wòch latè nan Iland

Lanmò pa etenn limyè a; l'ap etenn lanp paske douvanjou rive.
Rabindranath Tagore 

Paske lanmò se pa plis ke yon vire do nou nan tan pou letènite.
William Penn

Jou nou pè kòm dènye nou an, se men anivèsè letènite a.
Lucius Annaeus Seneca