Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

21 novanm

Kòmantè koupe sou November 21

Refleksyon

Lavi kretyen an se sou reyalize ke Bondye renmen nou epi k ap viv nan relasyon sa a. Li se sou yo te entansyonèl sou yon relasyon grandisan ak Bondye nan ki moun nou ap viv ak ke nou genyen. Lè nou reyalize ke Bondye se Sila a ki tout bagay soti, nou kòmanse reyalize koneksyon nou ak tout lòt moun. Lanmou ak dezi pou gen rapò ak tout lòt moun ki renmen yo vin pi fò pase laperèz ak degoutans ki fòme atitid nou ak aksyon nou yo. Nou pa gen yon lanmou emosyonèl pou tout "vwazen" nou yo, men nou gen yon gwo enkyetid pou byennèt yo, yon dezi pou yo trete yo ak jistis ak yon respè pou yo, moun ak moun ki pa moun, ki fèt nan yon realizasyon. nan relasyon nou an nan Sila a ki kenbe nou an inyon. Nou anvi pou yon pèp transfòme sou yon tè transfòme plen ak Prezans Bondye. Nou kòmanse wè ak je Jezi.

Lapriyè

Se pou nou youn renmen lòt menm jan ou renmen nou.

Aksyon

Ki sa Jezi ap di la a? Ki jan mwen te entèprete sa?

Reflechi sou fason lavi kretyen an ka transfòme nou an moun ki gen plis konpasyon e ki jis.

Lekti Sigjere

Lè farizyen yo tande Jezi te fè sadiseyen yo bouche,
yo te rasanble ansanm, ak youn nan yo,
yon etidyan lalwa te teste l lè l te mande l:
"Mèt, ki kòmandman nan lalwa a ki pi gran?"
Li di li:
"Se pou nou renmen Seyè a, Bondye nou an,
ak tout kè ou,
ak tout nanm ou,
ak tout lide ou.
Sa a se pi gwo ak premye kòmandman an.
Dezyèm lan se tankou li:
Ou dwe renmen pwochen ou tankou ou menm.
Tout lalwa ak pwofèt yo depann de de kòmandman sa yo.”
Matye 22:34-40

Pa gen okenn pè nan renmen; men lanmou pafè chase pè.
 Jan 4:18

Moun ki pa renmen yo, yo pa konnen Bondye; paske Bondye se renmen.
 Jan 4:8

Atravè lanmou nou pou pwochen nou nou ka rive konnen Bondye, ki se lanmou. Se sèlman grasa lanmou nou ka rive jwenn lanmou.
Pap Francis

Mwen vrèman renmen Bondye sèlman otan mwen renmen moun mwen renmen pi piti a.
Jou Dorothy

Lanmoue chache youn bagay sèlman: bon an nan yon moun renmen. Li kite tout lòt efè segondè yo pran swen tèt yo. Se poutèt sa, lanmou se pwòp rekonpans li.
Thomas Merton

Kanta sa ki konsène relasyon nou ak lòt moun, kè sere nan nanm frè parèy nou an dwe kraze tout kòmandman. Tout sa nou fè se yon mwayen pou yon fen, men renmen se yon fen nan tèt li, paske Bondye se renmen.
Edith Stein

Se li menm sèl ki renmen Kreyatè a pafètman ki manifeste yon lanmou pi pou pwochen l.
Venerab Bede

Si nou vle sèvi ak zouti nou yo nan sèvis adapte sou Latè, relasyon debaz nou ak lanati-menm istwa nou rakonte tèt nou sou ki moun nou ye nan linivè a-gen chanje. 
Janine M. Benyus