Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

22 novanm

Kòmantè koupe sou November 22

Souvni Manman Sen Jan Fontbonne
Refondatè Sè Sen Jozèf yo

Refleksyon

Jodi a nou sonje Jeanne Fontbonne, Manman Sen Jan, ki onore kòm li ki te refonde Sè Sen Jozèf apre revolisyon fransè a. Pou li sou fanm remakab sa a, klike sou isit la.

Lapriyè

Nou di w mèsi, o Bondye, pou mèvèy ou fè grasa fanm ki gen lafwa ak kouraj pandan tout listwa.

Aksyon

Jeanne Fontbonne avèk kouraj te reponn moman li nan listwa. 
Kisa nou rele pou nou fè nan tan nou an? Ki jan nou ka reponn?

Lekti Sigjere

“...figi vanyan sa a se te yon fanm ki te gen anpil adaptabilite ak fleksibilite, yon fanm ki te gen kouraj ak odas, yon fanm ki te gen kouraj nan travay li, pa paske li te sèten nan pwòp fòs li, men paske li te konte sou pwovidans ki renmen Bondye a, epi li te plase. konfyans li kareman la...Li te gide sè yo nan sezi tout opòtinite pou sèvi Bondye ak frè parèy la. Li te mande chak sè l yo menm atansyon sa a ki fèt nan inyon entim ak Bondye ak yon sèvis konpasyon ak lanmou pwochen an.”

Soti nan Lapriyè Sonje Manman Sen Jan

Lekti Sigjere

Nan kèlkeswa pati nan mond lan nou ye, nou pa janm egzile... an Ewòp, osi byen ke nan Amerik, Bondye se temwen tout kote nan travay ak lit nou yo... Tout volonte mwen se pou nou vin sen, epi pou kominote nou yo vin...edifye. . Mwen sipliye Bondye pou l vide pi bèl benediksyon Bondye yo sou ou epi ede w toujou ak gras Bondye.

Lèt Manman Sen Jan pou Sè yo Ozetazini

Nan demach ou yo, asire w ke se Bondye sèl ki enspirasyon yo ak objektif yo.

Soti nan Maksim pèfeksyon Sè Sen Jozèf yo

Nou kwè ke nou kreye lavni an pandan n ap avanse ak Lespri a nan bay tout ekspresyon don nou yo antanke fanm nan Legliz la pataje egalman nan misyon li—nan viv yon lavi ki senp, ki nan lapriyè, ki gen kouraj ak konpasyon—nan pwoklame ak vwa pwofetik. Levanjil la bay tout moun—nan ranfòsman antrepriz nou antanke fanm nan kominote—nan demontre kwayans nou nan diyite moun nan ak apèl la pou asire diyite sa a pou tout fanm ak gason—nan eksprime solidarite nou ak pòv yo ak moun ki maltrete yo, nan lafwa ak espwa nou aksepte defi kwayans sa yo enplike.
Deklarasyon Vizyon, Sè St Joseph

Otorize pa lanmou Bondye, anrasinen nan Levanjil Jezi a, fidèl ak vizyon yon sèl kominote sakre Latè a, nou viv ak travay pou pote tout moun nan inyon ak Bondye ak youn ak lòt.
Deklarasyon Misyon Sè St

 Nou kwè ke tout se youn e ke apèl nou an se pou yon lanmou enklizif aktif ki chèche inyon sa a ak Bondye ak kominote sakre lavi a ki gen ladann tout kreyasyon an - lè, tè, dlo, plant ak bèt. Nou wè tèt nou ann inyon ak kominote sa a ke nou kenbe kòm frè parèy Bondye a kontinye revele.
Sisters of St. Joseph Land Deklarasyon Etik