Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

23 novanm

Kòmantè koupe sou November 23
Refleksyon

Nan ajitasyon epòk nou an, nan mitan evènman ki trakase nou, nou gen tandans bliye ke gen toujou mèvèy nan mond nou an, ke pi lwen pase lit yo pou pouvwa ak viktwa tranzitwa, byen fon nan kreyasyon an, gen toujou egziste bonte ak bote. Nou bezwen eseye mete sou kote bri konfli, kòlè ak divizyon epi ale nan sa ki pral rafrechi lespri nou ak renouvle espwa nou. Li renouvle pou w fè yon ti mache, pou w koute son tè a, pou w li yon powèm oswa yon redaksyon enspire, pou w koute mizik, pou w fè yon konvèsasyon ouvè, epi pou w chwazi sa ki byen.

Lapriyè

Se pou nou di mèsi.

Aksyon

Kit w ap viv nan vil la oswa nan peyi a, obsève bèl bagay ki bò kote w.

Lekti Sigjere

Bondye fè tout bagay bèl nan tan li epi li mete letènite nan kè nou, pou nou ka konnen sa Bondye fè depi nan kòmansman rive nan fen.
Eklezyas 3:11

Mwen fè lwanj ou, paske mwen te fè yon bèl bagay. Travay ou yo se bèl bagay; nanm mwen konnen li trè byen.
Sòm 139:14 

Pi bon ak pi bèl bagay nan mond lan pa ka wè oswa menm manyen - yo dwe santi yo ak kè a.
Helen Keller

Nou ap viv nan yon mond bèl bagay ki plen ak bote, cham ak avanti. Pa gen fen nan avantur yo ke nou ka genyen si sèlman nou chèche yo ak je nou louvri.
Jawaharlal Nehru

Yon sèl roz ka jaden mwen ... yon sèl zanmi, mond mwen an.
Leo Buscaglia

Menmsi mwen te konnen ke demen mond lan ta ale an miyèt moso, mwen ta toujou plante pye pòm mwen an.
Martin Luther

 Plis nou wè bagay ki ozalantou nou yo - menm bèl bagay yo ak bèl bagay - se plis yo vin envizib pou nou. Se poutèt sa nou souvan konsidere bote nan mond sa a: flè yo, pye bwa yo, zwazo yo, nwaj yo - menm moun nou renmen yo. Paske nou wè bagay sa yo souvan, nou wè yo pi piti ak mwens.
Joseph B. Wirthlin

 Pa gen anyen ki fè wout li pi dirèkteman nan nanm nan pase bote.
Jozèf Addison

Tout bagay gen bote, men se pa tout moun ki wè li.
Confucius

Nenpòt moun ki kenbe kapasite nan wè bote pa janm vin granmoun.
Franz Kafka

Nanm imen an bezwen bote aktyèl plis pase pen.
DH Lawrence

Gen yon wout ki soti nan je rive nan kè a ki pa pase nan entèlijans la.
Gilbert Keith Chesterton