Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

23 novanm

Kòmantè koupe sou November 23
Refleksyon

Chak fwa nou konfwonte yon eksperyans difisil, efreyan, douloure oswa twoublan kote nou jwenn defi oswa pouse nan limit la, chak fwa nou santi nou menase ak vilnerab, swa nou jwenn kouraj pou defèt laperèz oswa fè fas a yo te bat li. Lavi mande kouraj. Lè premye reyaksyon enstenktif nou an se kouri, kouraj se fòs la oswa rezolisyon yo rankontre sitiyasyon an pè tèt sou. Kouraj se pa absans laperèz, men fòs pou avanse pou pi devan malgre laperèz. Kouraj soti nan anndan e li nesesè nan yon sosyete konfli ak divize. Kouraj ki pi bezwen kounye a se kouraj moral, kouraj pou fè ak di sa ki dwat malgre opozisyon an.

Lapriyè

Senyè a se gwo fòs lavi m, ki moun pou m pè?
Sòm 27:1

Aksyon

 

Kouraj moral se kapasite pou aji dwat devan opozisyon popilè. Pran pozisyon pou kèk prensip moral oswa valè espirityèl ki solid malgre pri pèsonèl la oswa opinyon piblik la.


Lekti Sigjere

 

Fè fòs ak kouraj. Nou pa bezwen pè, ni pè, paske Bondye nou an ap mache avèk nou. Bondye p'ap janm lage w ni lage w.
Detewonòm 31:6

Paske, Bondye pa ban nou yon lespri ki bay krentif, men yon lespri ki gen pouvwa, renmen ak metriz.
2 Timote 1:7

Mwen te aprann ke kouraj se pa absans laperèz, men triyonf sou li. Nonm vanyan an se pa moun ki pa santi pè, men li ki venk laperèz sa a.
Nelson Mandela

Ou jwenn fòs, kouraj, ak konfyans nan chak eksperyans kote ou reyèlman sispann gade pè nan figi an. Ou kapab di tèt ou, 'Mwen te viv nan laterè sa a. Mwen ka pran pwochen bagay ki vini ansanm.'
Eleanor Roosevelt

Li mande anpil kouraj pou kanpe devan ènmi nou yo, men menm jan pou kanpe devan zanmi nou yo.
K. Rowling

Se kouraj ke yo te pè nan lanmò ... ak sele de tout fason.
Jan Wayne

Kisa lavi t ap ye si nou pa t gen kouraj pou n eseye anyen?
Vincent Van Gogh

Okontrè pou kouraj se pa lachte, se konfòmite. Menm yon pwason mouri ka ale ak koule a.
Jim Hghtower

Kouraj pa toujou gwonde. Pafwa kouraj se ti vwa nan fen jounen an ki di m'ap eseye ankò demen.
Mary Anne Radmacher

Kouraj lavi a se souvan yon spektak mwens dramatik pase kouraj nan yon moman final; men se pa mwens yon melanj bèl nan triyonf ak trajedi.
John F. Kennedy

Kouraj se pi enpòtan nan tout bèl kalite yo paske san kouraj, ou pa ka pratike okenn lòt vèti toujou.”
Maya Angelou